คดีจราจรวันแรกช่วง7วันอันตราย1,865คดีเมาแล้วขับเยอะสุด


เพิ่มเพื่อน    

28 ธ.ค.62-นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร  ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ในวันเเรก (27 ธ.ค.)ที่ผ่านมาว่า มีสถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง 1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น 1) จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 1,865คดี 2) จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 1,528คดี (คิดเป็นร้อยละ 81.93) 2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 159 คดี,ชลบุรี จำนวน 158 คดี,เชียงใหม่จำนวน 112 คดี,ระยอง จำนวน 111 คดี,นครราชสีมา จำนวน 86 คดี 3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ศาลแขวงเชียงใหม่  จำนวน 104 คดี,ศาลแขวงพัทยา จำนวน 79 คดี,ศาลแขวงนนทบุรี  จำนวน 74 คดี,ศาลจังหวัดระยอง  จำนวน 64 คดี,ศาลแขวงชลบุรี  จำนวน 62 คดี 4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,369คน ขับรถขณะเสพยาเสพติดจำนวน 257 คน ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 224 คน
 
 โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่า ส่วนสถิติความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 14 คำร้อง 2. ข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
1) ขับรถขณะเมาสุรา 9 คน 2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด 5 คน 3. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น ชอบด้วยกฎหมาย 14 คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 0 คน 

"ในส่วนของสถิติที่พบว่า พื้นที่ กทม.มีคดีสู่การพิจารณามากเป็นอันดับที่ 1 แต่ศาลที่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุดเป็นศาลแขวงเชียงใหม่นั้น ก็เนื่องจากในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วยศาลแขวงหลายแห่ง อาทิ ศาลแขวงพระนครเหนือ , ศาลแขวงดุสิต , ศาลแขวงพระโขนง , ศาลแขวงปทุมวัน , ศาลแขวงดอนเมือง , ศาลแขวงธนบุรี โดยคดีกระจายในศาลแขวงหลายแห่งนี้ ดังนั้นเมื่อรวบรวมสถิติคดีจากทุกศาลแขวงเฉพาะในพื้นที่ กทม. จึงพบว่ามีปริมาณคดีเข้าสู่ศาลสูงสุด แต่หากพิจารณาสถิติคดีโดยแยกเป็นศาลนั้นจะพบว่า ศาลแขวงเชียงใหม่ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพียงแห่งเดียวจะมีปริมาณคดีสู่การพิจารณาสูงสุดเป็นอันดับ 1"


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"