ลาก่อนปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

                                                สวัสดีปีใหม่แล้ว                           ผองไทย

                                จงสุขกายสุขใจ                                           ถ้วนหน้า

                                สำราญสนุกได้                                            แช่มชื่น สบายแฮ
                                ทวยเทพจากฟากฟ้า                     โปรดให้พรชัย

 

                                                ปีเก่าจะผ่านไป                           ขอชาวไทยจงหลุดพ้น

                                ขอให้ไทยทุกคน                                          เทพจงดลให้ได้เจริญ

                                คนดีที่รักชาติ                                              จงประกาศคำสรรเสริญ

                                ช่วยกันให้ไทยเดิน                                       สู่ก้าวหน้าสถาพร

                                คนรักชาติทั้งหลาย                                      จงห่างหายความทุกข์ร้อน

                                มีปัญญาจะต่อกร                                         คนลิดรอนความเป็นไทย

                                ขอคนที่ชังชาติ                                            จงพินาศมลายไป

                                ให้ผจญกับปวงภัย                                       จงบรรลัยไม่หวนมา

                                ขอชาติศาสน์กษัตริย์                    จงพิพัฒน์และก้าวหน้า

                                เป็นหลักชัยให้พึ่งพา                    เปี่ยมศรัทธาของปวงชน

                                ขอไทยจงกตัญญู                                         มีจิตรู้ทำกุศล

                                มุ่งมั่นพัฒนาตน                                           เป็นคนดีของแผ่นดิน

                                หมู่มารจงแพ้พ่าย                                        จงสูญหายไปหมดสิ้น

                                คอร์รัปชันโกงกิน                                         อย่าได้ยินกันอีกเลย

                                พบเห็นสิ่งที่ผิด                                            อย่าได้คิดทำนิ่งเฉย

                                ต้องให้ใครเอ่ย                                             จงแก้ไขในสิ่งผิด

                                ชาติต้องดำรงอยู่                                          จงเชิดชูอยู่เป็นนิจ

                                ศาสน์คำสอนจงสถิต                    ให้เราคิดทำความดี

                                เทิดทูนองค์กษัตริย์                                      สยามรัฐเกษมศรี

                                ด้วยเดชะพระบารมี                                      องค์จักรีราชวงศ์

                                อย่าฟังคนชังชาติ                                         มาประกาศให้ใหลหลง

                                พวกเราต้องธำรง                                         ภักดีองค์กษัตริย์ไทย

                                ปีเก่ากำลังผ่าน                                            ขอภัยพาลจงหมดไป

                                ยิ้มรับวันปีใหม่                                            ขอชาวไทยจงสวัสดี

 

เมื่อปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไป ก็ขอให้คนไทยจงหลุดพ้นจากความเลวร้ายทั้งหลาย ขอให้คนดีมีศีลธรรมที่ทำแต่กรรมดีจงมีความสุขกันถ้วนหน้า ขอให้พวกเรามีกำลังวังชา ทำมาหากินให้ร่ำรวย ขอให้พวกเรามาร่วมใจกันดำรงรักษาสถาบัน ทั้งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เจริญพัฒนาสถาพร เป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งชาติ ให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้บุญคุณของแผ่นดิน ขอให้ความเลวร้ายทั้งหลายจงหมดสิ้นประเทศไทย

ใครที่ทำผิดคิดร้ายกับประเทศไทย ขอให้กลับตัวกลับใจมาทำดีด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดิน ให้พวกเขาตระหนักรู้ว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแม่ที่เราเกิดมา ได้อยู่อาศัย ได้ทำกิน ได้เป็นคนมีประเทศชาติที่มีเอกราช ไม่เป็นขี้ข้าใคร ขอให้พวกเราช่วยกันกำจัดความชังชาติ ความรู้สึกดูถูกชาติออกไปให้หมดสิ้นจากคนไทยทั้งผอง แล้วให้คนไทยทุกคนที่เคยชังชาติ จงแทนที่ด้วยความรักชาติ ความภูมิใจในความเป็นคนไทย

มาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ อย่ามีความเกลียดแค้นชิงชังกันเลย การต่อสู้ห้ำหั่นกันเองของคนไทยคงไม่มีใครชนะ แต่ทุกคนจะแพ้ เพราะเมื่อประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนา ทุกคนที่เป็นคนไทยก็จะพ่ายแพ้ทั้งหมด ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพราะความแตกแยกมานานกว่าทศวรรษแล้ว คงต้องถึงเวลาที่เราจะต้องกำจัดความขัดแย้งให้หมดไปจากสังคมไทย แล้วหันหน้ามาร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก

คนที่พูดถึงการต่อสู้ด้วยเลือดนั้น ขอให้เทพเทวาจงดลบันดาลใจให้เขาคิดใหม่เถิด เพราะคนไทยด้วยกันจะมาทำให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเลียเลือดเพื่ออะไรกัน เกิดมาเป็นคนมีสมอง ต้องรู้จักใช้สมองคิดหาหนทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยเหตุด้วยผลอย่างคนใจกว้าง ที่ไม่คิดเอาแต่ใจตนเอง และเมื่อไม่ได้อย่างใจก็อย่าเลือกที่จะใช้ความรุนแรงถึงขนาดจะเอาเลือดเอาเนื้อกันเลย และคนที่พูดว่าจะสู้ด้วยเลือดนั้น จะเป็นเลือดของใคร เลือดของคนพูด เลือดของพ่อ แม่ พี่ น้อง เมียของคนพูดหรือเปล่า หรือเลือดของคนอื่นที่คนพูดไปชักจูงให้ออกมาเสียเลือดเพื่อให้คนพูดได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ

ปีเก่ากำลังจะผ่านไปแล้ว ปีใหม่กำลังจะมา ลองใช้เวลาวันหยุดที่มีหลายๆ วัน นั่งทบทวนความคิดของตัวเองอย่างคนใจกว้างสักนิด พิจารณาว่าสิ่งที่ตนเองอยากได้นั้นมันคือสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยจริงๆ หรือ และวิธีการที่ตนเองกำลังสู้อยู่นี้มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือ กิเลสที่ทำให้คนเรากลายเป็นคนทำผิดคิดชั่วก็คือความอยากได้สิ่งที่ไม่ควรได้ ความอยากเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นได้ การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง รู้จักประเมินประมาณตน จะทำให้คนเราคิดหวังอยากได้สิ่งที่ควรได้ อยากเป็นสิ่งที่ควรเป็น ก็จะไม่เกิดความขัดแย้งจากการกระทำของตนเองที่พยายามจะไขว่คว้าสิ่งที่ตนเองไม่ควรได้ และพยายามที่จะให้ตนเองได้เป็นในสิ่งที่ตนเองไม่ควรเป็นหรือเป็นไม่ได้ ทบทวนตัวเองกันหน่อยนะคะ เพื่อความสุขสงบของประเทศไทยที่เรารักค่ะ. 


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!