ได้เวลาตั้งปณิธานเพื่อประเทศชาติ


เพิ่มเพื่อน    

สำหรับคนหลายๆ คน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พวกเขามักจะทบทวนการใช้ชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมา แล้วถามตัวเองว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไป และสมควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตในปีใหม่นี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา การกระทำดังกล่าวนั้นเรียกว่าเป็นการตั้งปณิธานในวาระที่เราก้าวสู่ปีใหม่ ที่เราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งเลวร้าย หรือสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายติดตามเรามาเมื่อถึงเวลาของศักราชใหม่ ดังนั้นจึงอยากจะชวนพวกเราทุกคนคิดทบทวนชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมา แล้วพิจารณาด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองว่า ในปี 2562 ที่ผ่านไปแล้วนั้น มีการกระทำอันใดของเราที่ไม่เหมาะสม และเราไม่ควรที่จะทำอีก แล้วตั้งปณิธานว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยให้เราพิจารณาตัวเราในหลายๆ บทบาท เพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าในแต่ละบทบาทของเรานั้น เราทำดีพอแล้วหรือยัง มีเรื่องอะไรที่เราควรตั้งปณิธานที่จะเปลี่ยนแปลงบ้าง

สำหรับคนบางคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ วันเกิดตนเอง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวาเลนไทน์ ก็อาจจะพูดว่า ก็แค่มีการเปลี่ยนศักราชเท่านั้น ไม่เห็นมีอะไรที่สำคัญ ชีวิตก็ดำเนินต่อไปตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ ก็จะไม่มีปณิธานอะไร แต่คนเราควรมีเวลาที่จะทบทวนการใช้ชีวิตของตนบ้าง และการเลือกใช้วันสำคัญๆ ในการทบทวนตัวเองได้ก็น่าจะดี

·       เมื่อถึงปีใหม่ก็ควรทบทวนชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง บทเรียนที่ควรจะจดจำ เพื่อจะได้ตั้งปณิธานที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในปีใหม่นี้

·       วันวาเลนไทน์ก็เป็นวันที่เราควรจะได้ทบทวนเรื่องความรัก ว่าเรารักใคร และได้มีการกระทำที่แสดงว่าเรารักเขาเพียงพอแล้วหรือยัง และมีใครรักเราบ้าง และเราได้มีพฤติกรรมสมกับความรักที่คนอื่นเขามอบให้กับเราแล้วหรือยัง อย่าลืมว่าคนเรานั้นจะต้องรักคนอื่นเป็น และจะต้องทำตัวให้คนอื่นเขารักเราลงด้วย

·       วันตรุษจีน เป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะต้องแสดงความกตัญญูต่อบรรพชน ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องทบทวนว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูต่อบรรพชนหรือไม่

·       วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว เป็นวันที่ลูกหลานจะกลับไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ เป็นวันที่เราต้องเตือนใจเราว่าเราได้รักเคารพดูแลญาติผู้ใหญ่เราดีพอหรือไม่

·       วันแม่ก็คือวันที่เราจะต้องทบทวนพฤติกรรมของเราที่มีต่อแม่ผู้มีพระคุณ เป็นเวลาที่เราจะต้องทำอะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ เรื่องการตอบแทนบุญคุณแม่นั้น ต้องรีบทำเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำได้ อย่ารอเวลาว่าจะต้องเป็นเมื่อนั้นเมื่อนี้ เพราะถ้าหากมัวแต่รอไปรอมา เราอาจจะเสียใจที่ไม่มีโอกาสจะได้ทดแทนบุญคุณแม่

·       วันลอยกระทงอย่าคิดแต่เรื่องสนุกที่จะไปลอยกระทง แต่ควรคิดถึงพระคุณของแม่พระคงคา แล้วถามตัวเราเองด้วยว่า เรามีพฤติกรรมอะไรที่จะช่วยอนุรักษ์น้ำเอาไว้ใช้นานๆ และถามตัวเราเองด้วยว่าเรามีพฤติกรรมที่ทำร้ายแม่พระคงคาบ้างหรือไม่ ต้องใช้ชีวิตที่เห็นความสำคัญของความยั่งยืน

·       วันพ่อ ก็ต้องทบทวนว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแค่ไหน เราได้ทำอะไรที่เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแล้วหรือยัง และการตอบแทนบุญคุณพ่อนั้น หากมีโอกาสก็ควรจะรีบทำเช่นเดียวกับที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณแม่ เพราะหากมัวรีรอ เราก็อาจจะต้องเสียใจ เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อ

·       วันเกิดของเรา นอกจากจะฉลองวันเกิด ดีใจที่เราได้มีชีวิตรอดมาได้อีกหนึ่งปี แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าใครให้ชีวิตเรา และจะต้องรำลึกถึงพระคุณของผู้ให้ชีวิต

เมื่อถึงวันปีใหม่ การทบทวนของเราอาจจะต้องไปไกลกว่าตัวเราและคนใกล้ชิด จะต้องมองไปไกลถึงสังคม พิจารณาทบทวนตัวเราในบทบาทต่างๆ เราทำหน้าที่ตามอาชีพของเราได้ดีเพียงใด เราทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์กับคนอื่นได้ดีเพียงใด ที่สำคัญก็คือเราทำหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้ดีเพียงใด เกิดเป็นคนไทยต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน และเพื่อให้เราได้แสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน เราควรตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีของแผ่นดิน ดังนั้นปีใหม่นี้มาตั้งปณิธานกันเถิดว่าเราจะทำดีเพื่อประเทศชาติกันอย่างไรบ้าง และเพื่อให้เราจริงจังกับการทำดีต่อแผ่นดิน อยากจะเชิญชวนให้ตั้งเป็นปณิธานปีใหม่ว่าท่านจะปรับปรุงตัวเองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอย่างบ้าง ประเทศชาติเราเผชิญกับปัญหาของความแตกแยกชิงชังกันมานานกว่าทศวรรษแล้ว ทั้งนี้เพราะมีคนจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมชังชาติ มีการกระทำที่เป็นการทำลายชาติ เรามาช่วยกันภาวนาให้พวกเขารู้นั้นรู้สำนึก และเปลี่ยนทัศนคติจากการเป็นคนชังชาติ ให้มาเป็นคนรักชาติกันเถอะ อย่าให้เขามีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายเลย

·       ขอให้เราทุกคนจงมีใจภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

·       ขอให้เราทุกคนเป็นพลเมืองดีของประเทศ

·       ขอพวกเราอย่าดูถูกประเทศไทยของเรา อย่ามองประเทศไทยเป็นกะลาแลนด์

·       ขอให้เราทุกคนภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงรักษาวัฒนธรรมไทย

·       ขอให้เราทุกคนสำนึกเสมอว่าเราเป็นหนี้แผ่นดินไทยและจะต้องหาทางตอบแทน

การตั้งปณิธานดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับคนไทยทุกคน ถ้าหากเราเองคนเดียวทำแล้ว ไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอที่จะทำตามปณิธานที่ตั้งไว้ แล้วรวมตัวกันเป็นหมู่คณะแล้วประกาศปณิธานหมู่สำหรับพวกเราหลายๆ คนก็ได้ อาจจะเป็นปณิธานของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน หรืออาจจะเป็นปณิธานของสถานศึกษา ทั้งระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย ที่จะมีอาจารย์เป็นผู้ชี้นำให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาเห็นความสำคัญของการตั้งปณิธาน เพื่อการปรับปรุงตัวเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีพฤติกรรมที่ดีงาม ช่วยกันพัฒนาประเทศ ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนรักชาติ รักแผ่นดิน ไม่ถูกครอบงำโดยคนชังชาติ


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?