รำลึกวันวาน ตามรอย "หลวงปู่มั่น" บุคคลสำคัญของโลกที่ลพบุรี


เพิ่มเพื่อน    

 

ถ้ำภัทราวุโธ วัดเขาพระงาม จ.ลพบุรี  สถานที่สำคัญตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

     สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนเส้นทางจาริกเพื่อบำเพ็ญเพียรและธุดงค์หาความสงบในการปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ทั้งที่เป็นวัดในเมือง ชนบท ป่าเขา หรือแม้แต่ถ้ำบนเขาสูงชันหลายจังหวัดในประเทศไทย มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้และน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปี 2563 นี้ครบรอบ 150 ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

      ขณะที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องเชิดชูหลวงปู่มั่นให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-พ.ศ.2564 ถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่อง นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องจากหลวงปู่มั่นเป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐานของเมืองไทย สายวิปัสสนาธุระ องค์ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก และตั้งมั่นอยู่บนความเพียรตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา-อุปสมบท จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต สิริรวมอายุได้ 80 ปี กล่าวได้ว่า หลวงปู่มั่นเป็นแรงบันดาลใจอันดีให้กับพระภิกษุและฆราวาส

      หลวงปู่มั่นเป็นครูสอนพระและนักปฏิบัติเรื่องการทำสมาธิภาวนา ตั้งแต่ขั้นต้นจนสามารถปฏิบัติได้จนสิ้นกิเลส ศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นล้วนเป็นพระเกจิที่ชาวไทยและทั่วโลกได้เคารพกราบไหว้ เช่น หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่ชา สุภัทโท หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น

 

เปิดตัวโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ที่ "วัดเขาพระงาม" 

 

      ในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาลของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญโลก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะ ภายใต้ชื่อ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ปักหมุดหมายแรกที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่สำคัญมากอันเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นได้มาสนทนาธรรมกับพระครูอุบาลีที่บริเวณถ้ำภัทราวุธโท เมื่อ 108 ปีก่อน

      อีกวัดได้แก่ วัดทุ่งสิงห์โต เป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่มั่นเร่งทำความเพียร ทำให้รู้เห็นชาติภพในกาลก่อน ที่เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เดิมที่นี่เรียกว่า ถ้ำไผ่ขวาง แต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นจาริกธุดงค์มาเจริญสมณธรรมที่วัดเขาพระงาม ท่านได้นิมิตว่า มีสิงโต 2 ตัว กำลังหยอกล้อกันอยู่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งในเขาลูกนี้ หลวงปู่มั่นจึงออกเดินธุดงค์จนมาพบถ้ำไผ่ขวาง ตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกอีกชื่อว่า "ถ้ำสิงห์โต" ให้สอดคล้องกับนิมิตหลวงปู่มั่น

 

ฐาปน สิริวัฒนภักดี เยี่ยมชมนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ มีไกด์ชุมชนแนะนำ

 

      ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อเปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรก ภายใต้ชื่อ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งเล่าขานเรื่องราวและเกร็ดความรู้อันเป็นข้อมูลเฉพาะในท้องถิ่น โดยผู้รู้ในชุมชนจะถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวได้ซึมซับเรื่องราวดีๆ ทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์

      " ผมได้เรียนรู้ประวัติขององค์หลวงปู่มั่น ท่านได้เดินทางจาริกเพื่อบำเพ็ญเพียร และธุดงค์หาความสงบในการปฏิบัติธรรมและเจริญสติ ในสถานที่ต่างๆ มากมายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญบอกเล่าเรื่องราวและนิมิตอันน่าอัศจรรย์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมขององค์หลวงปู่มั่นที่มีคุณค่ายิ่งแก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ที่ถ้ำสิงห์โตมีบันทึกคำบอกเล่าหลวงปู่มั่นว่า "ภพเบื้องหน้าเราไม่มีแล้ว พรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้ว กิจอันควรเราได้ทำเสร็จ กิจอื่นที่ควรไม่มีอีกแล้ว" โครงการนี้เป็นมงคลและจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เดินทางในเส้นทางเจริญธรรมขององค์หลวงปู่มั่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้สืบสานน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติ ยึดถือในคุณความดี รวมถึงเชิดชูเกียรติคุณขององค์หลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญของโลก ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างมากมายไว้แก่พระศาสนาและสังคมไทย" ฐาปน กล่าว

 

เส้นทางตามรอยองค์หลวงปู่มั่นที่ถ้ำสิงห์โต

 

      ด้าน อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไทยเบฟ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มุ่งหวังให้ประชาชนเดินทางเข้าไปเรียนรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมทั้งปฏิปทาคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พร้อมนำเอาหลักคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลักการ “บวร” และพัฒนาเป็นบริษัทวิสาหกิจชุมชน

      " เมื่อเดินทางตามรอยศรัทธาหลวงปู่มั่นที่จังหวัดลพบุรีแล้ว ยังมีสถานที่น่าสนใจ เช่น ร้านกาแฟ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเขาพระงาม หน้าสำนักงานเทศบาลเขาพระงาม เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านผลิตสินค้าของชุมชน ทั้งกระเป๋าผ้าด้นมือ เสื้อมัดย้อม จากนั้นแวะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีกิจกรรมสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้า ประดิษฐ์ดอกไม้ ผลิตภัณฑ์พระมองตาม แล้วยังมีวัลลภาฟาร์ม เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนร่วมทำโปรแกรมท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่มั่นให้กับผู้ที่มาพักฟาร์มสเตย์ มาเรียนจูงม้า ขี่ม้า นั่งรถอีแต๋นชมทุ่ง ทดลองดำนาในแปลงนาสาธิต แล้วก็ไปท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์บุคคลสำคัญของโลก" อดิศักดิ์ กล่าว

 

หลวงปู่มั่นนิมิตมีสิงโต 2 ตัวหยอกล้อกันอยู่หน้าถ้ำ จึงเรียก "ถ้ำสิงห์โต"

 

      ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่นครั้งนี้ ผสานความร่วมมือกับโรงเรียน มีการฝึกอบรมครูและนักเรียนนำเที่ยว 2 วัด กมลชนก โยธาจันทร์ ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม หนึ่งในไกด์ท้องถิ่น กล่าวว่า วัดเขาพระงามมีจุดให้เที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ทั้งหลวงพ่อเพชรรัตน์ในพระอุโบสถ แล้วยังมีหลวงพ่อใหญ่ที่ประดิษฐานบนไหล่เขาพระงาม เป็นพระพุทธรูปงดงาม มองเห็นได้แต่ไกล ศักดิ์สิทธิ์มาก มีประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามในช่วงสงกรานต์ ร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล มีงานตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในวันออกพรรษา อีกสถานที่สำคัญ ถ้ำภัทราวุโธ ภายในมีพระพุทธรูปไสยาสน์สมัยทวารวดี ฝ่าพระบาทสลักภาพดุมล้อพระธรรมจักร 8 ซี่ แทนมรรค 8

      " ถ้ำนี้มองระยะไกลเหมือนพญามังกรอ้าปาก เดิมเป็นเพิงถ้ำ ก่อนจะก่อกำแพงภายหลังเพื่อให้พระเณรได้มาเจริญสติภาวนา เมื่อเดินเข้าจะเห็นภาพเขียนสีโบราณ ก่อนจะลอดถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนอนอายุมากกว่า 1,100 ปี มีมาก่อนตั้งวัด ทิวเขาพระงามนี้หลวงปู่มั่นเดินธุดงค์ นั่งสมาธิ และประชุมหารือกับเจ้าคุณพระอุบาลี ก่อนจะสร้างวัดและพระใหญ่ขึ้นภายหลัง ภายในถ้ำยังรวบรวมข้าวของเครื่องใช้โบราณในละแวกนี้มาจัดแสดง รวมถึงเพชรเขาพระงาม ชาวบ้านเรียก "หินเขี้ยวหนุมาน" งดงาม ในถ้ำมีทรายสีทองเกิดตามธรรมชาติ ใช้ในพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์" กมลชนกบอกเล่า พร้อมพาเดินตามรอยในถ้ำ

 

"หลวงพ่อใหญ่" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ งดงามโดดเด่น ที่ชาวลพบุรีเคารพ

 

      สำหรับเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะโดยไทยเบฟ มีวัดและธรรมสถาน 24 แห่งทั่วประเทศที่หลวงปู่มั่นได้จาริกไป โครงการระยะที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 4 จุด ได้แก่ ภาคกลาง จ.ลพบุรี (วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร และวัดทุ่งสิงห์โต) กรุงเทพมหานคร (วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร) ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (วัดถ้ำเชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์ วัดเจดีย์หลวง)

      ส่วนอีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี (อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น บ้านคำบง และถ้ำภูหล่น สถานที่ปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน) อีสานตอนบน จ.สกลนคร (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง และวัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ) จ.นครพนม (วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม วัดพระธาตุพนม และวัดเกาะแก้ว อ.ธาตุพนม) ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.luangpuman-cbt.org

 

ถ้ำภัทราวุโธ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ สมัยทวารวดี   

 

      แต่ละพื้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวในวันวานของหลวงปู่มั่น คำสอน และแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังคงยึดถือคำสอนพระอาจารย์ใหญ่ของไทยและของโลกท่านนี้มาปฏิบัติในชีวิต ไปท่องเที่ยวแล้วอย่าลืมส่งต่อประสบการณ์ดีๆ ให้กับคนรอบข้าง

 

     

 โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วัลลภาฟาร์มสเตย์ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ร.9

 

 

 ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมะแล้วช็อปของดีเมืองลพบุรี "กระเป๋าผ้าด้นมือแม่อุไร"     


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก