ทีโอที รับซองประมูล 5G ตอบรับนโยบายกระทรวงดิจิทัล เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

นายพิพัฒน์  ขันทอง กรรมการ บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อรับซองเอกสารสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G เพื่อให้เกิดบริการภาครัฐบนเครือข่าย 5Gสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดีๆ ของสังคมให้บริการ 5G ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

นายพิพัฒน์  ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่  กล่าวว่า ทีโอที ได้เข้ารับเอกสารประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคมย่าน 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ26 GHz ที่สำนักงาน กสทช. จะจัดประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ การประมูลคลื่นครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สนับสนุนให้ ทีโอที ในฐานะหน่วยงานภาครัฐร่วมประมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริการสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ห่างไกล ต่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดย ทีโอที จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวไปศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการหารือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเข้าประมูลคลื่นความถี่ และมูลค่าที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบมจ.ทีโอที เพื่อนำเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามขั้นตอนต่อไป

 

นายพิพัฒน์ฯ เพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ทีโอที ในฐานะหน่วยงานรัฐ มีศักยภาพความพร้อมด้านโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อน 5G ของประเทศ เป็นความภาคภูมิใจของ ทีโอที ที่จะมีส่วนในการให้บริการบนเครือข่าย 5G ทั้งในด้านของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการเพื่อสาธารณะในพื้นที่ห่างไกล เป็นประโยชน์สังคมและประเทศชาติ


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก