เปิดตัวยิ่งใหญ่ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วราวุธ รมว. ทส. เชื่อมั่นประชาชนคือกำลังสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าของชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวนกว่า 10 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยงานในวันนี้ (13 มกราคม 2563) ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัด ทส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้ร่วมงานกว่า 1,700 คน

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 ว่า นับแต่วันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง ลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีผลให้การทำไม้สัมปทาน จำนวน 276 ป่า เนื้อที่ 96,728,981 ไร่ ยุติลงโดยสิ้นเชิง ทำให้รัฐบาลได้รับคำชมเชยจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการระงับการทำไม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้่นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากินได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งตนได้ผลักดันงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยาป่าไม้ของชาติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตนยังเชื่อว่าการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ หากเราสามารถสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ได้ และที่สำคัญตนเชื่อมั่นในพลังพี่น้องประชาชนในความพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตนได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะผลักดันนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการปวงประชาร่วมใจ ปลูกไม้มีค่า 10 ล้านต้น ทั้ง 77 จังหวัด จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 12,626,128 ต้น ตนจึงขอยืนยันว่า พี่น้องประชาชนทุกคนคือกำลังสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่า สุดท้าย ตนอยากฝากไว้ว่า “การเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ดั่งในอดีต ต้องใช้ทั้งเวลาในการฟื้นฟู ต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการดูแล และที่สำคัญ ต้องใช้กำลังพลนับไม่ถ้วนกว่าป่าจะสมบูรณ์ดั่งเดิม ดังนั้น การมีส่วนร่วมของทุกคนในวันนี้ จะไม่เสียเปล่า เราอาจจะไม่ทันได้เห็นต้นไม้เติบโตจนเต็มประเทศในยุคเรา แต่เราเชื่อมั่นได้ว่า ลูกหลานของเราจะเห็นป่าที่สมบูรณ์และเห็นถึงความทุ่มเทและน้ำพักน้ำแรงของเราทุกคนที่ช่วยกันดูแล”  รมว.ทส.กล่าวยืนยัน

 

 

ด้าน นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอด มองเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 4,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่จังหวัด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 15 แห่ง อุทยานแห่งชาติอีก 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อยู่ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน เป็นที่ตั้งของเขื่อนแก่งกระจาน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนและบริเวณดินเลนงอกชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ของจังหวัด ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน สำหรับชาวจังหวัดเพชรบุรี ตนคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วม โดยเห็นได้จากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่าชายเลน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง ยังมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด  ที่ปรึกษา รมว.ทส.กล่าวให้ความมั่นใจ

 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก