ครม.ไฟเขียวตั้ง'ณรงค์ ทรงอารมณ์'เป็นผอ.สำนักพุทธฯคนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

14 ม.ค.63 -น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐบาล แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

นอกจากนี้ ครม. ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 2.นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 3.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ครม.มีมติตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ดังนี้ 1. นางศรีวณิก หัสดิน เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2.นายอัศม์เดช วานิชชินชัย เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนกระทรวงการคลัง 4. นายเกียรติภูมิ วงศ์วจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 5. นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ และ 6. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ

 นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่ กระทรวงมรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้ 1. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2. นายวิจารย์ สิมาฉายา ดำรงตำแหน่งด้านสิ่งแวดล้อม 3.นายศศิน เฉลิมลาภ ดำรงตำแหน่งด้านทรัพยากรธรณี 4.นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล 5.นางอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ดำรงตำแหน่งด้านเศรษฐศาสตร์ นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ดำรงตำแหน่งด้านนิติศาสตร์ 7.นายนิวัติ ธัญญะชาติ ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งกลุ่มจังหวัดที่ 1)

 ขณะที่ 8.นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 2) 9.นายมนูญ คุ้มรัก ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 3) 10. นายสุไลมาน ดาราโอะ ดำรงตำแหน่งด้านการประมง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 4) 11.นายธนู แนบเนียร ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 5) และ 12. นายบรรจง นฤพรเมธี ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 6)


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'