“สุริยะ” มั่นใจมาตรการช่วยเอสเอ็มอี ช่วยกระตุ้นศก. และช่วยรักษาจ้างงาน 1 แสนตำแหน่ง


   

15 ม.ค. 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงมาตรการ“ต่อเติม เสริมทุน SME สร้างไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ว่า  ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ สั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เร่งดำเนินการตามมติ ครม. 

ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่าน 2 โครงการ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้อยู่รอดท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 20,000 ล้านบาท จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งรวมถึง ลูกหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอลที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่ 3% ต่อปีขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอีกหนึ่งโครงการ คือโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง เป็น Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ได้ขยายจากเดิมกลุ่มเอสเอ็มอี S-Curve เพิ่มกลุ่ม supply chain และธุรกิจอื่น ๆ โดยได้เตรียมวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ทั้ง 18 แห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

"กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาโครงการสินเชื่อทั้ง 2 โครงการ พบว่าเมื่อปล่อย     เข้าระบบทั้งหมดแล้ว จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 17,600 ราย และจะสามารถรักษาการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 101,000 คน และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 320,600 ล้านบาทภายในปี 2564 ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 ธันวาคมนี้ หรือจนกว่าวงเงินหมด" นายสุริยะ กล่าว 
 


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์