'ดร.เสรี'แย้ง'จุรินทร์'คนแก่บางคนไม่เคยเก่า แต่บางคนเก่าตั้งแต่ยังไม่แก่


เพิ่มเพื่อน    

16 ม.ค.63- ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักสื่อสารมวลชน นักการตลาดชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีพรรคประชาธิปัตย์ว่าหัวหน้าพรรคบอกว่าที่ไม่ได้ใช้ "คนเก่า" ในการดูแลทีมเศรษฐกิจของพรรค เพราะมี "คนรุ่นใหม่" เข้ามานำทีม เพราะตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ "คนรุ่นใหม่" ที่ทันสมัย

พูดแบบนี้ตีความได้ว่าท่านมอง "คนเก่า" ที่อาจจะอายุมากด้วย ว่าเป็นคนไม่ทันสมัย การพูดเช่นนี้ดูถูกผู้สูงวัยตามโลกไม่ทัน ไม่มีความรู้วิทยาการใหม่ๆ เป็นการมองว่าคนแก่จะต้องเก่าไปด้วย

อยากจะบอกว่าคนแก่บางคนไม่เคยเก่า เพราะมีพฤติกรรมเป็นคนที่คงแก่เรียน (master learner) เพราะตระหนักว่ามีวิทยาการต่างๆพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (dynamic state of the arts) ดังนั้นเขาจึงเป็นคนแก่แต่ไม่เก่า ในขณะเดียวกันมีคนบางคนที่เก่าตั้งแต่ยังไม่เก่า เพราะไม่เคยหาความรู้เพิ่มเติมหบังจากเรียนจบมา ขาดความขวนขวายที่จะติดตามเนียนรู้ความก้าวหน้าของวิชาการ

จะบอกให้นะว่าในโลกมี (1) คนที่เก่งตอนเรียน+

(2) มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้ามากมาย+

(3) ทำวิจัยในประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่ทัยสมัยหลายเรื่อง ค้นพบปรากฎการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำเอามาใช้ในการทำงานได้+

(4) ติดตามอ่านวิทยาการที่ก้าวหน้าจากสื่อมวลชน จากวารสารวิชาการ จาก online หลายๆ platforms+

(5) ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว เป็นคนทันสมัย และเป็น digital native ที่รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รู้สถานการณ์ต่างๆแบบบูรณาการที่ทำให้เป็น "คนรอบรู้" ที่เป็นมากกว่า "คนมีความรู้"

โปรดรู้ไว้ด้วยว่าในโลกนี้มีคนแบบนี้ที่มีทั้งความรู้ ความรอบรู้แบบบูรณาการ มีประสบการณ์ และความสามารถในการปรับตัวให้ทันสมัย แม้จะอายุมากแล้วก็ตาม เป็นคนที่เรียนเก่งตั้งแต่เด็ก+มีโอกาสได้ทำงานได้ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้า+มีความสามารถในการบูรณาการความรู้นอกสาขาที่เรียนมา เป็นเรื่องที่เด็กๆที่มีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ควรให้การเคารพและยกย่องนะคะ.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"