เปิดนิทรรศการ“ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


เพิ่มเพื่อน    

 

 

      เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อเผยแพร่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม ตามพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการมีเนื้อหาเป็น 4 ภาค ได้แก่  ภาคที่ 1 บรมอัยยิกาพงศานุประวัติ จัดแสดงพระราชประวัติแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่มีพระชนม์ชีพยาวนาน 6 รัชกาล มีพระจริยวัตรอันงดงาม และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ  ภาคที่ 2 ไพรัชวิวิธทัศนประสิทธิ จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเย็บปักถักกรองซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงของราชสำนัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้ทรงอำนวยการจัดงานนิทรรศการศิลปหัตถกรรมสตรีไทยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ชื่อเสียงและคุณสมบัติของสตรีไทยเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่าน ดังปรากฏในงานแสดงนิทรรศการสินค้าโลก เวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน 1893  ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ภาคที่ 3 ราชกรณียกิจวรประกาศ จัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพ  ทั้งด้านการสาธารณสุข การแพทย์ การศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่น ในโอกาสครบ 150 ปี พระราชสมภพ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 ภาคที่ 4 ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งอยู่ ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา

        นายอิทธิพล กล่าวว่า ในนิทรรศการได้มีการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระ พันวัสสา อัยยิกา เจ้า เช่น ฉากผ้าปักอายุกว่า 100 ปี , สมุดรูปเล่าเรื่องสยาม (จำลอง) ซึ่งเคยพระราชทานมิสซิส พาล์เมอร์ ประธานกรรมการผู้จัดงานฝ่ายสตรีของงานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โป ซิชัน 1893 รวมถึงขนมไทยโบราณที่เคยส่งประกวดในงานดังกล่าว ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวัน ระหว่างนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

                " มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้จัดทำเนื้อหาทั้งหมดในนิทรรศการ"ปทุมนิวาสราชพิพิธภัณฑ์"ขึ้นทั้งหมด และจะมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่จัดแสดงในโอกาสต่างๆ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหลายส่วน ทั้งหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ห้องโถงกระทรวงวัฒนธรรม  และอีกหลายพื้นที่ นอกจากนี้ สิ่งของส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า  ส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในคลังกลางของกรมศิลปากร หากมีโอกาสจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่เรื่องราวของพระองค์เพื่อให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " นายอิทธิพล กล่าว

 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส