ไพศาล โพสต์ชื่นชมป๋าเปรมพัฒนาลุ่มทะเลสาบสงขลา กระตุก'ถาวร' สร้างถนนเชื่อมต่อจากสนามบินหาดใหญ่


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ม.ค.63-นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก พูดถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ของป๋าเปรมในการลงทุนพัฒนาลุ่มทะเลสาบสงขลา คือจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราชและพัทลุงนั้น จะมีผลเท่ากับพัฒนาครึ่งหนึ่งของภาคใต้ 3 จังหวัดนี้มีผู้แทนราษฎรเกือบครึ่งหนึ่งของภาคใต้ มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่เคยได้รับการเหลียวแลพัฒนาเลย

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีแต่ป๋าเปรมคนเดียว ที่พัฒนาลุ่มทะเลสาบสงขลาตลอดชีวิต ป๋าได้ช่วยขุดลอกและเชื่อมต่อคูคลอง เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงเช่นคลองโภคา คลองมหาการ เป็นต้น และยังได้สร้างสะพานเชื่อมเกาะยอ กับสงขลา

ทำให้การคมนาคม สะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ต่อประชาชนในลุ่มน้ำนั้น และยังช่วย สร้างถนนรอบทะเลสาบสงขลาเป็นตอนๆ ยังขาดอยู่ก็ช่วงบ้านหัวป่า และบ้านไสกลิ้ง

ปี 2545 ป๋าก็ให้คนมาบอกให้ช่วยพูดกับคุณทักษิณ และพี่จิ๋ว เชื่อมต่อถนนช่วงนี้ ก็ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยให้นายหัววีระรับผิดชอบโครงการนี้ ทำให้ถนนเชื่อมบ้านหัวป่ากับบ้านไสกลิ้งเสร็จ และทำให้ถนนรอบทะเลสาบสงขลาเสร็จสมบูรณ์

ดังนั้นแม้ป๊าเปรมถึงแก่อสัญกรรมแล้ว แต่บรรดาคนที่เกี่ยวข้อง ก็ยังตั้งใจที่จะร่วมกัน สานต่อทำให้ความคิดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาลุ่มทะเลสาบสงขลาให้แล้วเสร็จจงได้

ผมจะพยายามดึงนักลงทุนมาลงทุนรอบลุ่มทะเลสาบให้ได้วงเงิน 100,000 ล้านให้จงได้

เวลานี้ คนสงขลาคนระโนต ฝากให้ บอกนายหัวถาวร ให้ช่วย ดำเนินการทำถนนเชื่อมต่อจากสนามบินหาดใหญ่มาที่ริมทะเลสาบสงขลาระยะทาง 30 กิโลเมตรเท่านั้น ถนนสายนี้คือถนนเพื่อการท่องเที่ยว จากทั่วโลกไปที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่อ ทั่วถึงทั้ง 3 จังหวัดแล้ว


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน