ประติมากรรมขวด PET “เต่ามะเฟืองแม่ลูก”รณรงค์ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

เต่ามะเฟืองสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ และหนึ่งในสัตรูของมันก็คือขยะพลาสติกในทะเล

 


 สิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนโลก ต่างได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอย่าง “เต่ามะเฟือง” สัตว์สงวนหายากที่นับวันจำนวนประชากรลดลงอย่างฮวบฮาบจากที่เคยมีอยู่หลายหมื่นหรือแม้กระทั่งหลายแสนตัวตลอดแนวชายหาดมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกและอเมริกากลาง ปัจจุบันกลับเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัว และจากหลายพันตัวในมาเลเซียก็เหลือเพียงแค่หยิบมือเดียว ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีค่าเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในแถบจังหวัดภูเก็ต พังงา ในรอบ 5 ปี ซึ่งถือว่านานมาก ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็พบเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ อายุ 10 ปีเกยตื้นตาย บริเวณหาดสวนสน จ.ระยอง ผ่าซากออกมาเจอถุงพลาสติก 9 ชิ้น โดยเป็นถุงพลาสติกเต็มใบ 2 ถุง อุดตันในลำไส้เล็กส่วนต้น รวมทั้งพบร่องรอยใบพัดเรือ 3 จุดบนกระดองที่ฟันจนแตกถึงกระดูกสันหลัง สะท้อนให้เห็นปัญหาขยะพลาสติกที่เราควรตระหนักต่อพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง 

ชยะขวดพลาสติกที่พบมากในทะเล เป็นที่มาของการนำขวดพลาสติกPETมาทำเป็นประติมากรรมเต่ามะเฟือง


 ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเมืองพัทยา เปิดตัวประติมากรรมจากขวดน้ำดื่ม PET รูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ริมชายหาดพัทยา ณ บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เมืองพัทยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติก พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” 

เต่ามะเฟืองติดร่างแหขยะทะเล เกยชายหาด


นายวิบูลย์ นิมิตวานิช  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับ บางจาก และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” ด้วยการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกประเภท PET ที่บริโภคแล้ว สร้างสรรค์เป็นประติมากรรม รูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ขนาด 6x8 เมตร สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก และเป็นตัวแทนสัตว์อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และนำไปหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทาง โดยทำการจัดแสดงประติมากรรมบริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน เมืองพัทยา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

โมเดลประติมากรรมเต่ามะเฟือง ที่จะทำจากขวดพลาสติPET


 “ททท. มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ทำปฏิญญา “ลดโลกเลอะ” และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่สร้างภาระในการกำจัดให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  อีกทั้งยังช่วยรักษาความสวยงาม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย” นายวิบูลย์ กล่าว 


ด้านนายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวคิดนี้ในทุกกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 S  และ ไฮพรีเมียมดีเซล S ที่ได้มาตรฐาน Euro 5  รวมทั้งการริเริ่มใช้แก้ว ฝา และหลอด ที่ย่อยสลายได้ 100%  ในร้านอินทนิลทุกสาขา นอกจากนั้น บริษัทฯ  ยังได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” จัดให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวด PET นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น หมวก เสื้อ เป็นต้น


ในโอกาสครบรอบ 35 ปีบางจากฯ บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ ททท.  และเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีจุดรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ประมาณ 260 จุด เพื่อนำมาสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ หลังจากนั้นจะนำขวด PET ทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดด เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกนี้ คาดว่าจะสามารถเป็น Landmark เชิงสัญลักษณ์แห่งใหม่ ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวพัทยาทุกคน เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อไปให้ยังผู้คนทั้งประเทศ ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางขยะที่เราทุกคนทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ สร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องความงดงามและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยขอเชิญชวนทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และไปเที่ยวชมประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูก LANDMARK รักษ์โลกแห่งใหม่ริมชายหาดเมืองพัทยา บริเวณโค้งดงตาล หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี พร้อมติดแฮชแทก #ลดโลกเลอะxรักษ์ปันสุข #ลดขยะพลาสติกคืนความสดใสให้ท้องทะเล

…………………………………


เฮ้อ..... เราจะต้องนับหัวคนป่วย-คนตายเป็น "ปฏิทินรายวัน" กันอีกนานมั้ยเนี่ย? พูดแล้วก็เหงาใจนัก! แต่ไม่น่ะ....

'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'