คมนาคมลุยชงครม.สัญจร ลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ 1.79แสนล้าน


เพิ่มเพื่อน    

20 ม.ค. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ จังหวัดนราธิวาส กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนโครงการลงทุนที่สำคัญของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเริ่มเบิกจ่ายใช้งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ‪2564-2567‬ ซึ่งโครงการที่จะเสนอจะเป็นโครงการที่จะมีการดำเนินการมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 46โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุนวงเงินรวม 179, 671.20 แสนล้านบาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

สำหรับรายละเอียดของโครงการนำเสนอ จะแบ่งเป็นโครงการ ที่อยู่ในกำกับของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนหลวงจำนวน 41 โครงการ วงเงินรวม 170, 665 ล้านบาท , โครงการในกำกับดูแลของกรมทางหลวงชนบท 3,151 ล้านบาท กรมท่าอากาศยาน 3,800 ล้านบาทและการรถไฟแห่งประเทศไทย 2,055.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการนำเสนอแผนการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท จะเป็นโครงการที่มีการเบิกจ่าย ภายใน 3-4 ปีข้างหน้านี้ กระทรวงคมนาคม วางเป้าหมาย ให้โครงการเหล่านี้ มีส่วนสำคัญที่เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข.ได้นำแผน ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา โดยสนข.ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาในอดีตซึ่งการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่ง เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ทำให้เกิดปัญหาการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะไม่สะดวก และไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามขณะที่การขนส่งสินค้าทางรางซึ่งเป็นระบบขนส่งหลักก็ไม่มีประสิทธิภาพ, ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่สูงขึ้นทุกปี, ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ รวมถึงปัญหาการใช้พลังงานในภาคคมนาคมที่ไม่มีประสิทธิภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าขณะที่การขับเคลื่อนการลงทุนด้านคมนาคมในปี 63ยังได้เน้นย้ำการลงทุนด้านคมนาคม ให้การก่อสร้างต้องแล้วเสร็จเปิดให้บริการเร็ว เพื่อให้การใช้โครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีราคาที่สมเหตุผลซึ่งหากมีการพิจารณาในรายละเอียดโครงการลงทุนสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่จะต้องเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 63 เป็นต้นไป จะมีจำนวน 86 โครงการ วงเงินรวม 2.4 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 29 โครงการอยู่ระหว่างประกวดราคา 8 โครงการ, เตรียมประกวดราคา 18 โครงการ, อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะรัฐมนตรี 16 โครงการ และอยู่ระหว่างการศึกษา รูปแบบการลงทุนและสิ่งแวดล้อม 15 โครงการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า โดยโครงการลงทุนเหล่านี้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือโครงการลงทุนในระบบขนส่งหลักของประเทศ เช่น โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่สายเด่นชัย-เชียงราย โครงการรถไฟฟ้าภายในเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีโครงการที่เตรียมประกวดราคาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ รวมทั้ง รถไฟฟ้าในหัวเมืองหลัก เช่นจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโดยในผลการศึกษา สนข.ระบุชัดเจนว่า , โครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า 12% ส่งผลดีทั้งต่อ ภาคกลางท่องเที่ยว ที่เป็นรายได้หลักของประเทศภาคการส่งออก สินค้าเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรม


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส