"สุวิทย์"เผยผู้นำการศึกษาทั่วโลก มองทิศทางการศึกษาเน้นทำงานได้จริง และสร้างตัวตนผู้เรียนในสังคม


เพิ่มเพื่อน    


21ม.ค.63-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมการประชุม Education World Forum (EWF) 2020 ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีรัฐมนตรีและผู้นำด้านการศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม โดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ คือ “การปรับโฉมการศึกษาในหนึ่งชั่วรุ่น (Transforming Education in One Generation)” ซึ่งเกิดขึ้นจากความตระหนักว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น การกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องท้าทาย เพราะแต่ละประเทศ ต้องกำหนดมาตรการและเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที การปรับโฉมการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมประชากรให้พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ตนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในช่วงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรี ต่างมีความเห็นสอดรับกันถึงการมองภาพการจัดการศึกษาให้สอดรับกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนที่ทำงานได้จริง สร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้เพื่อตัวเองแบบ ทำให้เด็กเกิดความเป็นตน (me in we) และความเป็นคน (we in me) เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของชุมชน การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ ความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงของการศึกษาในแต่ละระดับ

“นอกจากนี้ผมยังได้พบกับนักวิจัย นักเรียนทุนรัฐบาลปริญญาเอก นักเรียนทุนกองทัพของไทยที่ศึกษาวิจัยในสหราชอาณาจักร โดยผมได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของการศึกษา และบทบาทของเยาวชนไทยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิจัยและนักเรียนทุนจะว่าเป็นกำลังสำคัญและเป็นมันสมองที่จะขับ เคลื่อนประเทศ เป็นผู้ที่นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ได้รับการหล่อหลอมจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศกลับมาพัฒนา ประเทศไทยต่อไป”รมว.อว.กล่าว


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'