น่าห่วง!น้ำโขงลดเกิดสันดอนปากห้วยจนมีปัญหาสูบน้ำ


เพิ่มเพื่อน    

22 ม.ค.2563 -  จากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย กรมชลประทาน ที่มีประตูปิด-เปิดน้ำที่ปากห้วยโมงที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง และมีอาคารสูบน้ำที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทางขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่องไว้สูบน้ำเข้าในฤดูแล้งและสูบน้ำออกในฤดูฝน และมีระบบส่งน้ำที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในสถานีสูบน้ำย่อย ดูแลแหล่งน้ำและทางน้ำชลประทานในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ และ อ.ศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 หมื่นไร่ ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานแล้ว ขณะนี้มีปริมาณน้ำในโครงการฯ ประมาณ 1.923 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำในลำห้วย 6.74เมตร และระดับน้ำโขง 1.04 เมตร ซึ่งระดับน้ำโขงต่ำกว่าน้ำที่กั้นไว้ในลำห้วยโมง ถึง 5.70  เมตร โดยทางโครงการฯ จะมีการสูบน้ำโขงสำรองเข้าในระบบเป็นระยะ ๆ ก่อนส่งต่อให้เกษตรกร โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม – เมษายน ที่เกษตรกรในพื้นที่บริการที่ทำการเกษตรมีการใช้น้ำมาก อีกทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้อย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

และจากระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำ  ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 86 ซม. ลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 2 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง11.34 เมตร ทำให้ขณะนี้เริ่มเกิดสันดอนบริเวณปากลำห้วยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงเป็นบริเวณกว้างจนเกือบเต็มปากลำห้วยเหลือร่องน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้ส่งผลต่อน้ำในแม่น้ำโขงไหลเข้าลำห้วยมายังอาคารสูบน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงได้ยากขึ้น และหากเกิดสันดอนปิดปากลำห้วยจนน้ำโขงไหลเข้ามาในลำห้วยไม่ได้ ก็จะต้องมีการขุดลอกสันดอนที่ปิดกั้นออกเพื่อให้น้ำโขงไหลเข้าอาคารสูบน้ำได้ ล่าสุดทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการขุดลอกสันดอนทราย จากสำนักงานชลประทานเขต 5 แล้ว คาดว่าจะทำการขุดลอกได้ภายในสัปดาห์หน้านี้.       
 


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน