เกศปรียามาอีกแล้วจ้า!ชงเสนอรัฐแจกโกเต็กฟรี


เพิ่มเพื่อน    

22 ม.ค.2563 -  ที่ห้องกรรมาธิการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ได้นำภาคประชาสังคมมายื่นข้อเสนอ ‘ด้านนโยบายเพื่อสวัสดิการผ้าอนามัยของผู้หญิง’ ต่อประธานกรรมาธิการ พร้อมแถลงข่าวว่า จากการที่นำเสนอประเด็นผ้าอนามัยที่เป็นสินค้าจำเป็นสำหรับสตรีแต่ถูกจัดเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง ซึ่งมีเพดานภาษีสูง แม้ว่าผ้าอนามัยแบบใช้ภายนอกที่เป็นที่นิยมถูกกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมซึ่งเสียภาษี 7%  แต่ภาคประชาสังคมสตรีหลายกลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่า ผ้าอนามัยควรเป็นสวัสดิการของรัฐ ที่ควรแจกฟรีและไม่ควรต้องเสียภาษี 

น.ส.เกศปรียากล่าวอีกว่า ได้ติดต่อประสาน ท่านมุกดา พงศ์สมบัติ ประธานกรรมาธิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ภาคประชาสังคมมายื่นข้อเสนอด้านนโยบายเพื่อสวัสดิการผ้าอนามัยของผู้หญิง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายผ้าอนามัย ซึ่งกลุ่มภาคประชาสังคมได้สรุปมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับผ้าอนามัยต่อสตรีหนึ่งคนประมาณ 180 - 200 บาท ค่าใช้จ่ายจำนวนนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อยจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มาก ตัวอย่างกรณีค่าใช้จ่ายผ้าอนามัยที่เป็นภาระกับสตรีจนทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต เช่น ในประเทศอังกฤษที่จัดเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรายได้สูง ยังมีผู้หญิงอายุ 14-21 ปี 1 ใน 10 คนไม่สามารถซื้อผ้าอนามัย ส่งผลให้เกิดปัญหางดออกจากที่พักในวันที่มีประจำเดือน เพราะไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต ซึ่งรัฐบาลอังกฤษก็ได้ลดภาษีผ้าอนามัย และบริจาคเงินเพื่อสวัสดิการผ้าอนามัย รวมทั้งอีกหลายประเทศกำหนดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าปลอดภาษี และเป็นสวัสดิการที่รัฐแจกฟรีให้กับประชาชน
 

"ดิฉันเข้าใจดีว่าการรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการผ้าอนามัยในสังคมบิดาธิปไตยทีมีการเหยียดเพศหญิงต้องมีแรงโต้กลับ แต่เพื่อประโยชน์ในด้านคุณภาพชีวิตประชาชนสตรีไทย ดิฉันจึงดำเนินการต่อเนื่องร่วมกับภาคประชาสังคม โดยมีผลตอบรับจากสังคมจำนวนไม่น้อยวัดจากจำนวนผู้ที่สนับสนุนแคมเปญเรื่องต้องมีมาตรการควบคุมสินค้าผ้าอนามัยให้ทุกคนเข้าถึงได้ใน change.org  มีถึง 6,733 คน ข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นผลให้ภาคประชาสังคมเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องมานำเสนอนโยบายเพื่อสวัสดิการผ้าอนามัยของผู้หญิงต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ เนื่องจากดิฉันเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา จึงขอสานต่อไปให้สุดทางเพื่อให้สังคมตระหนักว่าผ้าอนามัยคือสวัสดิการที่รัฐต้องดูแลสุขภาวะประชากรวัยเจริญพันธุ์ เช่นเดียวกับถุงยางอนามัยที่บรรจุเป็นสิทธิประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน หรือเป็นสิทธิในบัตรทอง ที่สามารถเบิกจากสถานพยาบาลได้ฟรี"


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ