บุรีรัมย์ออกประกาศเขตควบคุมห้ามเผาทุกกรณี ป้องกันไฟป่าฝุ่นพิษ


เพิ่มเพื่อน    

จังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศเขตควบคุมห้ามเผาทุกกรณี  ป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ  พร้อมกำชับอำเภอ  ท้องถิ่น  และกำนัน  ผญบ.เฝ้าระวังตรวจตราเข้ม หากพบมีการลักลอบเผามีโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับ

23 ม.ค.63 - หลังจากเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ (PM2.5)  ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่จังหวัด ซึ่งปัจจัยหลักๆ เกิดจากการปล่อยควันดำของรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และการจุดไฟเผาไร่ และวัชพืชต่างๆ

จากสถานการณ์ดังกล่าวทางจังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้มีการออกประกาศ “กำหนดเขตควบคุมเขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 เม.ย.2563  เพื่อลดการก่อมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยขณะนี้ได้ส่งประกาศฉบับดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงอำเภอทั้ง 23 อำเภอได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวแล้ว

พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ทางอำเภอ รวมถึง อบต. เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนหรือเกษตรกรในทุกหมู่บ้าน ตำบล ห้ามเผาป่า อ้อย ตอซังข้าว เศษขยะ และวัชพืชต่างๆ อย่างเด็ดขาดด้วย พร้อมทั้งให้มีการออกตรวจตราเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากพบชาวบ้านหรือเกษตรกรรายใดยังฝ่าฝืนลักลอบเผาพืชไร่ วัชพืช ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ

นายสัญญ์ธวัชร์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่าจากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมทั้งจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือระดับสีเหลือง ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หลายภาคส่วนก็ได้มีการประชุมหารือ  เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขอความร่วมมือประชาชน เกษตรกร ห้ามทำการเผาในทุกกรณี เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และมลพิษในอากาศ แต่หากพบมีการฝ่าฝืนก็จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย