สสส.เปิดบ้านสร้างเสริมสุขภาวะ “KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์”


เพิ่มเพื่อน    

 

สสส.เปิดบ้านรับวันเด็ก 2563 ด้วยแนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” สุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกช่วงวัยในครอบครัว เน้นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ “KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์ เล่นสนุกพัฒนาอารมณ์สติปัญญา ลดเสี่ยงเป็นโรคอ้วน-โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

         

เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.จัดกิจกรรมหลากหลายเปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ด้วยคอนเซ็ปต์ชีวิตดีเริ่มที่เรา...สสส.คอยสนับสนุนทุกความพยายามของคนไทยที่จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน เราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้ เพื่อสุขภาพที่ดี หลายครั้งของการเริ่มต้น เพื่อลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง เป็นไปได้ที่จะล้มเหลว เมื่ออยากลุกขึ้นมาวิ่ง แต่กลับแพ้เตียงนุ่มๆ เมื่ออยากเลิกเหล้า แต่กลับแพ้เสียงชวนของเพื่อน เมื่ออยากเลิกบุหรี่ แต่ก็แพ้ความเครียด

         

สสส.พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Live Healthier “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทการดำเนินงานและเป้าหมายของสสส.ในการจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง ร่วมกับบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจวิธีเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในทุกๆ มิติ อันนำมาซึ่งความร่วมมือกับองค์กรในการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะร่วมกันต่อไปในอนาคต

         

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะวันเด็กแห่งชาติ 2563 เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง KIDSVENTURE ตะลุยแดนมหัศจรรย์ ผ่านการมีกิจกรรมทางกาย สูตรสุขภาพดี 60 นาที/วัน การเลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ มีความสำคัญทั้งในมิติป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสร้างเสริมสุขภาพ เพราะวัยเด็กสามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการแบบองค์รวม ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความจำ สมาธิ และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ อารมณ์ ร่างกาย และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต

         

กิจกรรมปีนี้ สสส.ชวนน้องๆ หนูๆ มาตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ เพื่อพิชิตปีศาจ หวาน มัน เค็มไปกับเกมต่างๆ อาทิ ทำหน้ากากฮีโร่พลังผัก เกมปั๊ม ปั๊ม สลายไขมัน เกมป่าป๋องลองพลัง ปกป้องพิชิตปีศาจน้ำตาล DIY ร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ Workshop สนุกๆ อาทิ ทำเมนูผักผลไม้ กิจกรรมสอน CPR เพื่อช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี ตลอดจนกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุขภาพอีกมากมาย โดยมีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้าร่วมงานกว่าพันคน และสำหรับผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สามารถสอบถามได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือ Line: @SOOK หากต้องการข้อมูลสุขภาพเปิด http://resourcecenter.thaihealth.or.th

 

         

“การที่เด็กได้ร่วมสนุกกับเกมฐานต่างๆ และกิจกรรม WORKSHOP พร้อมรับตราประทับลุ้นรับรางวัลใหญ่ ไฮไลต์ของงานคือพิชิตเขาวงกตปีศาจ เพื่อเด็กรู้จักการใช้ชีวิตประจำวัน มีวินัย รู้รักสามัคคี การที่พ่อแม่ให้ลูกๆ เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.อย่างมีความสุข จะได้นำไปใช้ปฏิบัติต่อที่บ้าน การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นการกินผักให้มากขึ้น” รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ Lets be heroes เรียนรู้การทำ CPR การเล่านิทาน ทำรองเท้ากระดาษ ร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ

         

เบญจมาภรณ์กล่าวว่า แต่เดิมการจัดงานวันเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมาจาก รร.ในชุมชนนี้ แต่ขณะนี้เป็นเด็กนักเรียนจาก รร.ที่ไกลออกไปหลายแห่ง มีทั้งเด็กหน้าเก่าและหน้าใหม่ เด็กได้ความรู้และของขวัญวันเด็กกลับบ้านไปด้วย (เด็กส่วนหนึ่งมาจาก รร.เซนต์ฟรังฯ รร.อัสสัมชัญ รร.กว่างเจ้า ฯลฯ ที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงหน่วยงาน สสส.เด็กๆ ในชุมชนใกล้เคียง)

         

“สมัยที่ดิฉันเป็นเด็ก เนื่องจากคุณพ่อเป็นหมอฟัน คุณแม่เป็นพยาบาล ทั้งสองท่านรับราชการ วันเด็กก็จะพาลูกๆ เข้ามาเที่ยวในโรงพยาบาลที่กาญจนบุรี เที่ยวเขาดินวนา กรุงเทพฯ ได้เที่ยวและทำกิจกรรมที่หลากหลาย เมื่อโตขึ้นก็เรียนพยาบาลที่สงขลา จากประสบการณ์ทำให้ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กชอบ เราไม่ชอบปีศาจร้าย ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ สสส.เน้นความรับรู้ในเรื่องสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงตัวเด็ก”

         

สสส.เนรมิตลานสาละโดยรอบบริเวณชั้น 1 ให้เป็นฐานกิจกรรม หน้ากากฮีโร่ พลังผักผลไม้ ทำเมนูผักผลไม้น้ำกิน อร้อย อร่อย! เกมปั๊ม ปั๊ม สลายไขมัน เกมมื้อนี้มีสุขภาพดี เกมบ้านลมมหัศจรรย์ ฝ่าวิกฤติพิชิตซอมบี้ เกมพิชิตน้ำตาลปีศาจ  บริเวณชั้น 2 เนรมิตห้องสร้างปัญญา ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ เป็นฐานกิจกรรม ร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ ทำรองเท้ากระดาษ และห้อง 201 ฯลฯ เป็นห้องพิชิตเขาวงกตปีศาจ ปรากฏว่าห้องนี้เด็กๆ ต้องเข้าคิวเป็นจำนวนมาก ห้องเล่านิทาน  Lets be heroes เรียนรู้การทำ CPR ได้รับความสนใจจากเด็กๆ อย่างไม่น้อยหน้า

         

ชั้น 3 ชมภาพยนตร์การ์ตูนที่ห้องอาศรม เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนเด็กที่เข้าชมไม่มากนัก เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กจะชมภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรศัพท์มือถือเป็นประจำอยู่แล้ว ชั้น 6 ปลูกผัก รักษ์โลก

         

การแทรกความรู้ร่างกายแข็งแรงด้วยผัก 5 สี ผัก ผลไม้ สีแดง มีไลโคปีน เบตาไซซีน มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันโรคความจำเสื่อม ลดไขมันในเส้นเลือด ผักผลไม้สีเขียว มีคลอโรฟิลล์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดริ้วรอย ไฟเบอร์สูง ขับถ่ายดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผัก ผลไม้สีเหลือง สีส้ม มีสารลูทีน เบตาแคโรทีน บำรุงและป้องกันความเสื่อมของดวงตา ลดคอเลสเตอรอล ลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกัน ผักผลไม้สีน้ำเงิน สีม่วง มีแอนโทไชยานิน ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ ยับยั้งอาการอาหารเป็นพิษ ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางาม กระตุ้นการทำงานของเซลล์ ผัก ผลไม้ สีขาว สีน้ำตาลอ่อน มีแซนโทน กรดไซแนปติก และอัลลิชิน ช่วยรักษาน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยลดความดันโลหิต มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

         

สูตรสุขภาพดี 60 นาที/วัน 10 นาทีก่อนเข้าเรียน เดินหรือปั่นจักรยานไป รร. ออกกำลังกายประกอบเพลง วิ่งไล่จับก่อนเข้าชั้นเรียน 20 นาที ระหว่างวัน วิ่งเล่น เตะฟุตบอล ปีนป่าย กระโดดหนังยาง เล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 30 นาที หลังเลิกเรียน ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นวิ่งจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก วอลเลย์บอล ใช้สูตรการเล่นนี้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เล่นได้ทั้งที่บ้านหรือในสวนสาธารณะ

         

อนึ่ง วันที่ 18 ม.ค. ที่ สสส.มีกิจกรรม รู้เขารู้เรา เข้าใจวัยที่เปลี่ยนแปลง Cup Song ครั้งที่ 4 (กิจกรรมสำหรับเด็ก) พลังสร้างสุข ปีใหม่ วันที่ 25 ม.ค. ห้องเรียนพ่อแม่ : เรื่องเล่าจากภายใน Event Hall ชั้น 2 ไม้เท้า เรื่องสำคัญต้องรู้ ห้อง 413-414 วันที่ 15 ก.พ. ดาวน์โหลด “สุข” ได้ด้วยใจ ห้อง 414.


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'