พรรคฝ่ายค้านถกกรอบซักฟอก โวลั่นข้อมูลหลั่งไหลมาเพียบ มีใบเสร็จมัดแน่นดิ้นไม่หลุด


เพิ่มเพื่อน    

27 ม.ค.63 - ที่ห้องประชุมชั้น10 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบประเด็นและรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยก่อนการปะชุมว่า หัวหน้าพรรค 7 พรรคฝ่ายค้านได้ประชุมนัดพิเศษร่วมกัน เพื่อสรุปตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากนั้นในช่วงบ่ายจะนำเข้าหารือกับวิปพรรคฝ่ายค้าน โดยข้อมูลที่จะนำมาอภิปรายจะมีทั้งประเด็นที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้และข้อมูลใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่อง เช่น การป้องกันปัญหาฝุ่นPM2.5 การป้องกันปัญหาไวรัสโรโรน่า ปัญหาการทุจริต และการออกกฎหมายงบประมาณ

 ส่วนข้อเสนอที่ให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 63 3 วาระรวดนั้น  ฝ่ายค้านทั้งหมดจะหารือกันก่อนว่า พร้อมจะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวหรือไม่ แต่ยอมรับว่าปกติแล้ว กฎหมายที่จะให้ความเห็นชอบผ่าน 3 วาระรวดได้ จะต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่านั้น และต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายต่อสาธารณะได้  เชื่อว่า ร่างกฎหมายงบประมาณปี 63 จะเป็นโมฆะ หลังเกิดปัญหามีการเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งฝ่ายค้านจะรอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเดินหน้าเพื่อเอาผิดทางอาญา กับผู้ที่เสียบบัตรลงคะแนนแทนกันด้วย

นายสมพงษ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เดิมกำหนดไว้วันที่29ม.ค. แต่ถ้าหากจะมีการเลื่อนออกไปจากเดิม1-2วัน ก็ไม่น่ามีปัญหา และคงจะไม่กระทบกับกรอบวันของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งในการประชุมเราจะร่วมกันกำหนดร่างญัตติ ที่เตรียมจะนำไปยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งในให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาลด้วย ไม่ได้หวังพึ่งมือในสภาฯเพียงอย่างเดียว รัฐบาลแม้จะเป็นเสียงข้างมาก แต่ก็อยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้น ฝ่ายค้านจะชี้ให้ประชาชนได้ประจักษ์ว่า การบริหารงานที่ผ่านมาของรัฐบาลประยุทธ์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้ง7พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีความพร้อมมีความเข้าใจร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้จะได้ร่วมหารือถึงบุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชื่อที่เสนอมาซ้ำกันหรือไม่ คงจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุย ตกลงกัน เพื่อทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

นายธนาธรกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ ยินดีรับกรอบที่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้หารือร่วมกันที่จะร่วมอภิปรายถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ นำพาประเทศไปผิดทิศผิดทาง เราจะร่วมทำหน้าที่แทนประชาชน ตรวจสอบการทำงานรัฐบาล กรอบที่ฝ่ายค้านได้คุยกันมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ประเด็นที่อาจจะมีการทุจริตคอปรัปชั่น การอภิปรายที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนและฝ่ายรัฐบาล ช่วยกันร่วมตรวจสอบสิ่งที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอ ถ้าเปิดใจกว้างรับฟังอย่างไม่มีอคติ ก็จะรู้ว่า เราไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลประยุทธ์ ได้บริหารประเทศต่อไป  

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวว่า พรรคจะร่วมตรวจสอบประเด็นการบริหารงานที่ขาดจริยธรรมในหลายประการ มีทั้งหลักฐานที่จับต้องได้ เพราะเราได้รับข้อมูลจากประชาชน ฝ่ายราชการเข้ามาเยอะมาก ขณะเดียวกันหลังยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557 รัฐบาลระบุจะปฏิรูปประเทศในหลายๆด้าน แต่กลับไมได้มีการปฏิรูปอะไรเลย ถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เราจะชี้ให้เห็นสิ่งที่รัฐบาลพูดอย่าง ทำอย่าง ขอให้ประชาชนร่วมติดตาม ฝ่ายค้านจะพูดในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์ มีข้อเท็จจริงที่จับต้องได้

นพ.เรวัต กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จะอภิปราย นายกฯ นายวิษณุ รอ.ธรรมนัส เรื่องของนายกฯคือ การถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน นอกจากพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ที่จะอภิปรายแล้ว ยังมีตน ที่จะชี้ให้เห็นตั้งแต่การบริหารงานของประยุทธ์1 มาถึงการสืบทอดอำนาจจนมีรัฐบาลประยุทธ์2 ในการตั้งสว.แล้วคนเหล่านั้นก็มาโหวตเลือกให้ได้เป็นนายกฯอีกครั้ง ซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกทำกัน นอกจากนี้ยังจะพูดถึงการทำงานของรัฐบาลประยุทธ์ ที่เอื้อให้กับบริษัททุนขนาดใหญ่ โดยเจาะลงไปที่โครงการอีอีซี โดยมีการใช้อำนาจตามมาตรา44 เป็นต้น

นายสงครามกล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้แตกต่างจากการอภิปรายจากที่แล้วมา เพราะมีข้อมูลหลั่งไหลมาให้ฝ่ายค้านเยอะมาก เชื่อว่าหลังการอภิปราย ถ้านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลยังยกมือให้กันอีก ก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วที่ยังทนได้ เรื่องที่มีก็เด็ดๆ ไม่ต้องทวงถามใบเสร็จ เพราะเรามีใบเสร็จที่พร้อมจะนำไปแสดงแน่นอน

นายนิคมกล่าวว่า ในการอภิปรายมีข้อมูล ถ้าเปิดไปคงทำให้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้ ขอให้ช่วยกันติดตามการอภิปราย เชื่อว่าหลังการอภิปรายจะมีเสียงจากรัฐบาลบางพรรค มายกมือให้ฝ่ายค้านด้วย นอกจากนี้ตนเตรียมเสนอในที่ประชุมให้อภิปรายรัฐมนตรีเพิ่มเติมประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แต่คงแล้วแต่ที่ประชุมจะว่าอย่างไร  


 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'