สอศ.เผยมีนักเรียนอาชีวะและครูยังอยู่ในจีน 98คน เฉพาะเมืองอู่ฮั่น 8คน ร้อง"อยากกลับบ้านที่สุดในโลก"


เพิ่มเพื่อน    

 

 

28ม.ค.63- นายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงกรณีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าศึกษาและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ     ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งในขณะนี้ Coronavirus           ได้ระบาดในเมือง Wuhan มณฑลหูเป่ห์ และสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้ติดตามสถานการณ์ และความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีการรายงานเป็นแบบ        Real Time ระหว่างนักศึกษากับผู้ประสานงานของ สอศ. ในสถานการณ์ปัจจุบันของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา อย่างไรก็ตามในวันนี้ ยังคงมีนักเรียน นักศึกษา อีกจำนวน 89 คน และครู จำนวน 9 คน        รวมจำนวน 98 คน  อยู่ในสถาบันการศึกษาของจีน ดังนี้

                   1. Wuhan Institute of Shipbuilding Technology (วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรืออู๋ฮั่น) มณฑลหูเป่ย รวมจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีกำหนดเดินทางกลับวันในที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง Wuhan Institute of Shipbuilding Technology มณฑลหูเป่ย           เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามเข้า-ออกจากรัฐบาลจีน (พื้นที่ปิด) มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 8 คน และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง ห้ามออกจากห้องพักเว้นแต่จำเป็น  และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่ระบาดของโรค โดยนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 8 คน มีความประสงค์จะกลับประเทศไทย เนื่องจากสภาพจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ประกอบกับอยู่ในช่วงปิดเทอมเหลือเพียงนักเรียน นักศึกษาจากประเทศไทยและบังกลาเทศ โดยจากการวีดีโอคอล พูดคุยกับนักศึกษา ในวันนี้ นายธนวัฒน์ บุญต่อ หนี่งในนักศึกษาที่อยู่ที่สถานศึกษาของฝากบอกว่าคิดถึงแม่มากๆ ครับ  และทุกคนยกมือบอกว่าอยากกับประเทศไทยที่สุดในโลก
       เลขาฯสอศ. กล่าวต่อไปว่า  2. Xingtai Polytechnic Collegeมณฑลเหอเป่ย รวมจำนวน 28 คน  เป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน  17 คน และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จำนวน 11 คน  ซึ่งมีกำหนดกลับวันที่ 16 กรกฎาคม  2563 Xingtai Polytechnic College มณฑลเหอเป่ย เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ใกล้มณฑลหูเป่ย มีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 28 คน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดย Xingtai Polytechnic College จ้างพ่อครัวและแม่ครัว จำนวน 44 คน เพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง ห้ามออกนอกบริเวณห้องพักเว้นแต่ จำเป็น และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในพื้นที่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ Xingtai Polytechnic  College จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจะส่งกลับประเทศไทย ก่อนกำหนด  โดยในสถานศึกษาที่ 3 Hunan Technical College of Railway High-Speed มณฑลหูหนาน  เป็นพื้นที่เสี่ยงเช่นเดียวกันกับมณฑลหูเป่ย อยู่ห่างจากเมือง Wuhan ประมาณ 350 กม. มีนักเรียน นักศึกษารวมจำนวน 34 คน เป็นนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จำนวน 29 คน และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี    จำนวน 5 คน เดิมมีกำหนดกลับในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยเลื่อนกำหนดกลับเร็วขึ้นเป็น 30 มกราคม2563
    และสถานศึกษาที่ 4  Chongqing  Business  Vocational  College เมืองฉงชิ่ง เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงน้อยอยู่ห่างจากมณฑลหูเป่ย ประมาณ 900 กมมีนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 19 คน  จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จำนวน 6 คน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 1 คน ครู รวมจำนวน 9 คนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพังงา  แห่งละ 1 คน โดยขณะนี้ร้านอาหารในสถานศึกษายังเปิดให้บริการตามปกติมีอาหารเพียงพอ ไม่มีการเรียนการสอน แต่ห้ามออกนอกบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาและครูและมีกำหนดกลับวันที่ 30 มกราคม 2563
    ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ               ได้ประสานงานในส่วนของครูผู้ดูแล นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะ ๆ และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาของไทย พร้อมทั้งแจ้งให้ลงทะเบียน เพื่อเป็นข้อมูลกับสถานทูตปักกิ่ง กำชับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลจีน และได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม ในการขอความอนุเคราะห์นำนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่เมือง Wuhan กลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่า 


ก็ "จบแบบเจ็บๆ" ของฝ่ายค้าน...... สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่เริ่มมาแต่ ๒๔ ก.พ. แล้วใครชนะ?

'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร