วาง"สำนักงานปลัด."หัวหอกขับเคลื่อนอว.ไม่ได้เป็นแค่งานแม่บ้านหรือแอดมิน แต่ต้องพาไปถึงระบบ"จีทูจี"


เพิ่มเพื่อน    

    


3ก.พ.63-“รมว.อว.” ยัน โครงสร้าง อว. เสร็จ เร็วๆ นี้  วางบทบาทสำนักงานปลัดฯ ไม่ได้แค่งานแม่บ้าน หรือแอดมิน ตัวกลางประสานจัดการ"เท่านั้น" แต่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างความสัมพันธ์ อว.กับเครือข่ายนานาชาติ  ในรูปแบบ "จีทูจี"ด้วย พร้อมกับคงเนื้องานความเป็นสกอ.ไว้ แต่เข้มข้นมากขึ้น  งานเดิมของ สกอ.จะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติสำคัญ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า ตามที่นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด อว. ได้เสนอร่างโครงสร้าง สำนักปลัด อว. ใหม่ให้ทางคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ อว.พิจารณาแล้วนั้น ซึ่งตนได้ให้นโยบายไปว่าโครงสร้างสำนักปลัด อว.ในอนาคต จะต้องมองขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการมากขึ้น ไม่ใช่มองแค่เรื่องบริหารจัดการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตนมองว่าการที่เราจะทำให้ อว.มีพลังมากขึ้นนั้น เรื่องเครือข่ายและยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ว่า เราจะมีการขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างไรให้มีความสัมพันธ์แบบหยั่งลึกในลักษณะที่เป็น Government To Government ไม่ใช่ Agency To Agency ดังนั้นสำนักงานปลัด อว.จะต้องมีหน่วยงานขึ้นมารองรับงานในด้านนี้

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า อีกส่วนหนึ่ง คือ เรื่องการขับเคลื่อนกำลังคนและพลังสมอง ที่ในอนาคตจะมีเรื่องของการดำเนินงานในลักษณะจตุภาคี มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นสำนักงานปลัด อว.จะต้องเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าประสานในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ตนไม่ต้องการให้สำนักงานปลัด อว.มีลักษณะการทำงานแบบแอดมิน แต่จะต้องทำงานในรูปแบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ อว. ที่จะต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ โดยขณะนี้ตนเข้าใจว่ามีการปรับปรุงในรายละเอียดของโครงสร้าง สำนักปลัด อว.อยู่ เนื่องจากที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องจำนวนกลุ่มงานที่เยอะเกินไป ซึ่งคงต้องมีการหารือกันอีกครั้ง เพราะตนคิดว่าหากสาระสำคัญถูกต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหา

“อย่างไรก็ตาม ในโครงสร้างสำนักปลัด อว.ใหม่ ยังคงมีความเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยู่อย่างแน่นอน และจะเป็นการทำงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเรื่องสหกิจศึกษาและการบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ (CWIE) เรื่องยุวชนสร้างชาติ หรือเรื่องพลังสมอง ซึ่งล้วนแต่เป็นงานเดิมของ สกอ.ที่จะถูกยกระดับขึ้นมา เป็นยุทธศาสตร์ชาติสำคัญ พร้อมกันนั้นสำนักปลัด อว.ก็จะต้องมาดูเรื่องเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) จำนวน 83 แห่ง ให้เกิดพลัง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้”รมว.อว.กล่าว


สงกรานต์ปีนี้ เงียบเสียง "รื่นเริงสงกรานต์"! ถูกคำว่า "โควิด" กลบหมด คนโน้นเป็น-คนนี้เป็น ทำเอาผมพลอยเป็นไปด้วย เป็นโควิดหรือเป็นโรคจิตหลอน ก็พอๆ กัน

"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง