สำรวจตัวเอง...ชราแบบไหน?!? 


เพิ่มเพื่อน    


    การที่คนเราแก่ตัวลงนั้น ไม่ได้วัดกันตรงตัวเลขอายุที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ความชราภาพที่แท้จริงดูกันที่ความเสื่อมถอยของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ความแก่ชรานั้นมีอยู่อย่างน้อย 4 แบบ โดยแบ่งตามประเภทของอวัยวะและระบบการทำงานของร่างกาย ที่มีแนวโน้มจะเสื่อมสภาพลงได้มากที่สุดในแต่ละบุคคล
    ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐ เผยผลการศึกษาข้างต้นในวารสาร Nature Medicine โดยระบุว่าร่างกายของคนเรานั้นมี "ประเภทความชรา" (ageotypes) ที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกได้อย่างน้อย 4 ประเภทคือ กลุ่มภูมิคุ้มกันชรา, กลุ่มตับชรา, กลุ่มไตชรา และกลุ่มระบบเผาผลาญชรา
    ประเภทของความชราที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับอายุจริงของบุคคลนั้น และมนุษย์แต่ละคนก็มีแนวโน้มจะเกิดความชราประเภทใดประเภทหนึ่งได้ไม่เหมือนกัน หรือบางคนอาจมีลักษณะร่วมผสมผสานระหว่างความชรามากกว่าหนึ่งประเภทได้
    การแบ่งแยกประเภทของความชรานี้ได้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และความเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ที่เป็นสารเคมีหลายร้อยชนิดในร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง 43 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 29-75 ปี โดยมีการติดตามเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีเต็ม และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างหนุ่มสาวกับคนชรา


    ทีมผู้วิจัยพบว่ามีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกว่า 600 ชนิด ที่สามารถบ่งบอกถึงอายุที่แท้จริงของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่นสารก่อการอักเสบ, จุลินทรีย์, สารพันธุกรรม, โปรตีนหลายชนิด และสารที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญใช้พลังงานหรือเมตาบอลิซึม
    ศ.ไมเคิล ชไนเดอร์ ผู้นำทีมวิจัย บอกว่า "การค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเหล่านี้ทำให้เราจัดแยกประเภทของความชราในแต่ละบุคคลออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ แต่ในอนาคตหากมีการค้นพบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก ในกลุ่มประชากรที่มากกว่าเดิม ก็อาจจำแนกประเภทของความชราได้ละเอียดมากขึ้น และอาจจะมีรูปแบบของความชราหลากหลายประเภทขึ้น"
    "คนกลุ่มที่มีระบบภูมิคุ้มกันชราหรือเสื่อมสภาพ จะพบสารก่อการอักเสบสะสมในตัวเองมากกว่าคนอื่นๆ คนกลุ่มที่มีตับหรือไตชราจะพบค่าของสารที่แสดงถึงความเสื่อมถอยของอวัยวะดังกล่าวสูง ส่วนคนกลุ่มที่ระบบเผาผลาญชราจะพบปริมาณน้ำตาลในเลือดอยู่มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งแสดงถึงการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลกลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
    "หากเราได้รู้ถึงประเภทของความชราในแต่ละคน จะทำให้ง่ายต่อการหาวิธีป้องกันและหยุดยั้งการเสื่อมสภาพของร่างกายได้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีความจำเพาะเจาะจงในการใช้ยาหรือใช้วิธีรักษาต่างๆ กับแต่ละบุคคลมากขึ้น".


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน