'สมคิด'ไล่บี้ กสอ.ปั้นปั้นนักธุรกิจแสนราย


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.พ. 2563 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ในการร่วมประชุมและติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ร่วมกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆนี้ นายสมคิดได้เน้นย้ำนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกลไกการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยสั่งการให้กสอ.เร่งดำเนินการเรื่องด่วน 3 ด้าน คือ 1.การสร้างนักธุรกิจเกษตร 100,000 ราย ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 2.การสร้างระบบนิเวศเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรแปรรูปผลิตผลเกษตร และ 3.การจัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 3 เดือน

"กสอ.อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยกำลังจัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภายในขึ้น เพื่อรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลไกการส่งเสริมและสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรแปรรูปผลิตผลเกษตรด้วยการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้"นายณัฐพลกล่าว

นอกจากนี้ กสอ.จะเร่งดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องมือในการแปรรูปทางการเกษตร นวัตกรรมในการยืดอายุผลผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด การทำงานแบบบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง กสอ. สถาบันการเงิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเอสเอ็มอี และการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน โดยรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ขณะเดียวกัน กสอ. ได้จัดโครงการ Genius The Idol(จีเนียส ดิ ไอดอล) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นปั้นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ โดยทุ่มงบประมาณกว่า 96 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ให้กับเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม กสอ.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานของ กสอ.ในปี 2563 ตามแนวทาง “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm)” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเรื่องการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมเป็นนโยบายสำคัญที่ กสอ. ต้องเร่งขับเคลื่อนและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'