คมนาคมทุ่ม 3.7 พันล.พัฒนาสนามบินสุราษฎร์


เพิ่มเพื่อน    

7 ก.พ.63-นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กรมท่าอากาศยาน เร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบินให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้มาใช้บริการ ในปีนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี มีโครงการที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 2567 ภายใต้งบประมาณ 3,639 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS ที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ติดตั้งระบบลงทะเบียนสัมภาระอัตโนมัติ (Self Bags Drop) จัดหาลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลงอากาศยาน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ผู้พิการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามด้านการก่อสร้างจะขยายอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารจอดรถ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 ต่อชั่วโมง ขยายความยาวทางวิ่ง ขยายลานจอดเครื่องบิน ให้สามารถจอดเครื่องโบอิ้ง 737 ได้ 8 ลำในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีมากขึ้นกว่า 3.6 ล้านคนในปี 2568

ทั้งนี้ปัจจุบัน ท่าอากาศยานต่างๆ ก็ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อาทิ บริการ free – wifi มีระบบแอพลิเคชั่น Thaifighinfo แสดงข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยาน ซึ่งจะมีพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'