วิกฤต'เวสเตอร์ดัม'ดร.ปิติ'ชี้เรากำลังขว้างโอกาสที่ดีที่สุดทิ้งไปกลางทะเล


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.พ.63-  ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piti Srisangnam ว่าเรากำลังขว้างโอกาสที่ดีที่สุดทิ้งไปกลางทะเล

คำสั่งห้ามไม่ให้เรือ MS #Westerdam เข้าเทียบท่าที่ประเทศไทย คือคำสั่งที่โหดร้ายและในซึ่งมนุษยธรรม เรือที่ถูกปฏิเสธมาแล้ว 3 ท่า คือ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และกวม ลอยเรือมาแล้วกว่า 20 วัน ลองนึกถึงจิดใจทุกคนบนเรือดูว่เขากำลังสิ้นหวังเพียงใด

การรับให้เขา เทียบท่า อาจจะไปใช้ facilities ของทหารเรือที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จากนั้นคัดกรอง กักบริเวณ เพื่อสังเกตอาการ คือ เรื่องของ มนุษยธรรม เราต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ผู้ประสบภัย ไม่ใช่่ผลักใสเขาออกไป

เรามีระบบป้องกันภัยทางสาธารณสุขอันดับที่ 6 ของโลก เรามีสถานที่ที่น่าจะเพียงพอที่จะดูแลทุกคนได้ แต่เรากลับเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

จากข้อมูลของ Global Health Security Index (GHS Index) (เครดิตข้อมูลจาก ภาคภูมิ แสงกนกกุล https://www.facebook.com/notes/pak-bear/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/10157830176039174/ )

ประเทศสมาชิกจะถูกถามคำถามทั้งหมด 140 คำถามและสร้างตัวชี้วัดออกมาทั้งหมด 34 ตัว และตัวชี้วัดย่อยอีก 85 ตัว ตัวชี้วัดเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มออกมาเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่
1. การป้องกันโรค มีระบบสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงทีหรือไม่ หรือ การแพร่ระบาดของการก่อการร้ายชีวภาพละความมั่นคง
2. มีระบบการตรวจจับและรายงาน มีระบบและศักยภาพการตรวจจับการแพร่ระบาดของโรคได้แต่เนิ่นๆและสามารถส่งรายงานในระดับนานาชาติได้
3. การตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมและการเตรียมตัว มีแผนการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกรณีเกิดการแพร่ระบาดโรค
4. ระบบสุขภาพ มีระบบสุขภาพที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วย มีบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ที่เพียงพอ และพร้อมในการรักษาผู้ป่วย
5. การปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล มีนโยบายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล IHR ขององค์กรอนามัยโลก
6. สภาพแวดล้อมต่อความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองและความมั่นคง เช่น ความสามารถในการเตรียมตัวหรือรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม สาธารณูปโภคพื้นฐานมีเพียงพอหรือไม่ ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับประเทศไทยได้คะแนนรวม 75.7/100 คะแนน โดยได้คะแนนด้านการป้องกันโรค 75.7 คะแนน ด้านระบบการตรวจจับและรายงาน 81 คะแนน ด้านการตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็ว 78.6 คะแนน ด้านระบบสุขภาพ 70.5 คะแนน ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล 70.9 คะแนน โดยคะแนนในส่วนที่แย่คือ ความเสี่ยงต่างๆ ด้านเศรษฐกิจการเมืองในการแพร่ระบาดของโรคที่ได้คะแนนเพียง 56.4 คะแนน ซึ่งไทยได้คะแนนสูงจากกรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดตะวันออกกลาง MERS ในปี 2015 ที่สามารถตรวจจับได้ก่อนและเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที รวมถึงการมีสถาบันวิจัยการแพร่ระบาดโรคเขตร้อน และมีการทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ รวมถึงการมีระบบสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้

จะเห็นได้ว่าเรามีความสามารถสูงมาก และด้านที่คะแนนต่ำคือ ด้านที่เราอ่อนที่สุดนัน่คือ สภาพแวดล้อมต่อความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงทางการเมืองและความมั่นคง เช่น ความสามารถในการเตรียมตัวหรือรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม สาธารณูปโภคพื้นฐานมีเพียงพอหรือไม่ ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคสู่ประเทศเพื่อนบ้าน แน่นอน การรับเรือลำนี้เข้ามา จะทำให้มาตรฐานด้านนนี้ของประเทศไทยสูงขึ้นในเวทีโลก และเมื่อรวมกับ 1-5 เราน่าจะป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดี

คุณรับเรือลำนี้เข้ามาเทียบท่า คุณอาจจะถูกประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจด่า

คุณไม่ให้เรือลำนี้มาจอดเทียบท่า คุณก็ถูกประชาชนด่าเช่นกัน

#ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณก็ถูกด่า ทำไมไม่เลือกทางที่เห็นแก่ความเป็นคน เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อน

ลองนึกดูว่า คนที่อยู่ในเรือเช่นนี้ เขาจะเดือดร้อนขนาดไหนที่ไม่สามารถขึ้นฝั่งมาได้แล้วเกือบเดือน ถ้าเขาขึ้นฝั่งได้ที่ประเทศไทย เขาจะซาบซึ้ง และจดจำนึกถึงกระเทศไทยตลอดไป ว่าเราคือผู้ที่ช่วยดูแลในยามที่พวกเขาเดือดร้อน เราคือมิตรแท้ท่ามกลางความยากลำบาก

ในอนาคตเรื่องราวเหล่านี้จะเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลก และ เราต้องอย่าลืมนะครับ ในระยะยาว ไวรัสจะหยุดระบาด แต่ไวรอลที่เกิดจากความประทับใจ ทุกคนจะบอกต่อๆ กันไปว่า ไทยเราดูแลคนเหล่านี้ดีแค่ไหน ไทยเรามีมาตรฐานทางมนุษยธรรมสูงกว่าหลายๆ ประเทศ เหลานี้จะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับ Hi-end กลุ่มนี้ในเรือ และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ จากทั่วโลกให้มาเป็นลูกค้าประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน.

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน