'จุรินทร์' เปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนฝ่าทุกสถานการณ์


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.พ.63 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส”ที่ สนามกีฬามหาราช อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ   พร้อมผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย  

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นกลไกในการยกระดับรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมสำหรับกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการส่งออกและเร่งรัดตัวเลขการส่งออกที่สามารถทำได้รวดเร็วที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดประการหนึ่ง คือการเร่งรัดการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนสำหรับมูลค่าในปี 2562 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวมกันกว่า 1.3 ล้านล้านบาท มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ค้าชายแดนอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 514,066 ล้านบาท 

การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการไปมาหาสู่กันเป็นญาติมิตรพี่น้องและทำธุรกิจการค้าระหว่างกัน มายาวนานการจัดงานในครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของทั้งสอง ประเทศมีความเข้มแข็งและยกระดับการส่งออกสร้างเครือข่ายทางการค้าและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางธุรกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยมาเลเซียครั้งนี้นอกจากมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก ให้มีความคึกคักขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคนักธุรกิจทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพทั้งสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนำมาจัดเป็นครั้งแรก

"ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่ได้บูรณาการจัดงานในวันนี้ รวมทั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจการค้าได้ ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงาน “มหกรรม การค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส” ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ"  นายจฺรินทร์ กล่าว 

สำหรับบรรยากาศการจัดมหกรรมนั้นมีทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชนและการจัดแสดงสินค้าชายแดนภาคใต้ การจัดแสดงฟาร์มตัวอย่างการเพาะเห็ดนางฟ้า บูธผ้าบาติกต่างๆ นอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือบูธของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ  และได้ซื้อแจกันลายนกเงือก ซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่า  บาลาฮาลา จังหวัดนราธิวาสด้วย  

นอกจากนั้นยังให้ความสนใจบูธของกลุ่มแม่บ้านบาติกจังหวัดนราธิวาสได้เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าบาติกด้วยกันผลิตเป็นหน้ากากอนามัยผ้าแฟชั่นเพื่อใช้ในพื้นที่อีกด้วย