กรมควบคุมโรคแนะปชช. -ผู้เดินทางเข้าไทยถึงแนวทางป้องกันไวรัสโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    


กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่  วิธีการ แนวทางป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019"ผ่านเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/info.php  

นรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปฏิบัติ ป้องกันตัวเอง  และรู้วิธีการจัดการตนเอง หากต้องเดินทางไปทำกิจกรรมในสถานที่สาธารณะต่างๆ อาทิ รถสาธารณะไม่ประจำทาง   รถขนส่งสาธารณะ  วิธีดูแลศาสสนาสถาน ค่ายทหาร   โรงแรม  คณะทัวร์  ร้านอาหาร งานอีเวท์ต่างๆ  เป็นต้น พร้อมกับให้คำปรึกษา หรือแจ้งเหตุสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก