อว.เร่งมหา'ลัย ทำหลักสูตรประกาศนียบัตร ยกระดับทักษะแรงงานทั้งประเทศ หลังพบแรงงานหน้าใหม่ลด 20เท่า


เพิ่มเพื่อน    


24ก.พ.63-ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) - ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ โดยนายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานกรรมการบริหารส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศ กล่าวว่า การ Re Skill Up skill ในภาคเอกชนถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะมีเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอด และส่งผลต่อการใช้แรงงานในปัจจุบัน ตอนนี้มีแรงงานหน้าใหม่ที่ลดลงไปเกือบ 20 เท่าของข้อมูลการใช้แรงงานเดิม ขณะที่บริษัทและสถานประกอบการใช้คนลดลง แต่ปริมาณงานมากขึ้นมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงทำให้ตำแหน่งต่างๆ หายไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน อย่าง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถบูรณาการและทำงานแทนคนกลุ่มนี้ได้ จึงเป็นเหตุผลหลักในการ Re Skill Up skill คนในวัยทำงาน

“ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะ Focus ในการ Return พนักงานของตนเอง ซึ่งภาคธุรกิจ เอกชนมองว่าผู้ที่จะมา Return พนักงานบุคลากรได้ดี คือ มหาวิทยาลัย ดังนั้น หลักสูตร non degree Re Skill Up skill จะเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคน โดยเฉพาะกลุ่มคน skill Manpower หรือคนที่มีอายุ 22 ปี เป็นต้นไป ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้รองรับงานที่เพิ่มขึ้นมากซึ่งเป็นงานมองเห็นและมองไม่เห็น เพิ่มมากกว่าเดิมถึงร้อยละ 60 ผมเห็นว่าการหารือครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวออกมาจากการสอนแบบเดิม คือ เรียน 4 ปี รับใบปริญญามาสู่การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น non degreeทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะในการทำงานมากกว่าความรู้ที่จบในห้องเรียน”นายสัมพันธ์ กล่าว

ด้านนายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษก อว. กล่าวว่า จุดสำคัญของประเทศไทยเวลานี้คือต้องมีการปรับเปลี่ยน Skill ของบุคลากร โดยการ Re Skill Up skill และNew Skill ที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เพราะในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อว. จึงได้เชิญ 70 มหาวิทยาลัยมาร่วมฟังแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่บัดนี้ให้มหาวิทยาลัยไปจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ ก่อนจะนำไปเสนอในงานFuture Career Expo 2020  ในวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วัยทำงาน และประชาชนทั่วไปได้มาลงทะเบียนเรียนด้วย คุณภาพ ต้นมีนาคน จะมีการจัดงาน เพื่อให้มหาวิทย่ลันทำหลักสูตรขั้นมา ให้นักศึกษา ประชาชน บริษืต่างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทักษาะของตัวเองเข้างมาลงเบียน เรียนหลักสูตรนี้ เพื่อให้มหา ระยะที่ 2 ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดทำหลักสูตรดังกล่าวและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ และ ระยะที่ 3 มีการนำทักษะในการเรียนนี้ไปเก็บเป็นหน่วยกิตหรือเครดิตแบงค์ได้ด้วย

“การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร อว.ไม่เน้นเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ให้ภาคเอกชน เข้ามาร่วมด้วย เพราะถ้าสิ่งต่าง ๆมหาวิทยาลัยทำเอง คิดเอง จะมีข้อจำกัด ดังนั้นต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย เพื่อสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการ ส่วนหลักสูตรที่ทำต้องตอบสนองทักษะเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรม S-Curve และ ทักษะที่ตรงกับความต้องการของอีอีซี เพื่อให้ตอบสนองความต้องเร่งด่วนของประเทศได้”โฆษก อว. กล่าว


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ