‘เอกชน’ ขานรับนโยบาย ‘กรมรางฯ’ ลุยศึกษาตั้งโรงงาน-ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ


เพิ่มเพื่อน    


26ก.พ.63-นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ที่มุ่งเน้นพัฒนาและวางมาตรฐานอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งในส่วนของรถไฟ และรถไฟฟ้า โดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ภายในปี 2566 นั้น ได้มองเห็นถึงโอกาสของการเติบโตของการขนส่งทางราง จากการลงทุนของรัฐบาล อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง โดยบริษัทจะได้ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ราช กรุ๊ป จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าที่จะใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ รวมถึงการซ่อมบำรุง การผลิตระบบอาณัติสัญญาณ การผลิตระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวสำหรับรถไฟฟ้า และการผลิตชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ เช่น ระบบตัวรถ ระบบช่วงล่าง ระบบขับและควบคุมการประกอบการซ่อมบำรุง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาเบื้องต้นประมาณ 1 ปี จากนั้นจะพิจารณาความคุ้มค่า ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาต่อไป

“ในฐานะบริษัทของคนไทย เราต้องการทำชิ้นส่วนระบบรางเอง ไม่ใช่หรอพึ่งพาจากต่างประเทศ เพราะหากเกิดมีกรณีฉุกเฉิน อาจจะต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายถึงจะได้รับสินค้านั้น  นอกจากนี้ ยังต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทย อาทิ การยกเว้นภาษี รวมถึงการตั้งโรงงานในพื้นที่ที่ BOI จะเข้ามาสนับสนุนด้วย” นายกิจจา กล่าว

ด้านนายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบรางดังกล่าวนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เร่งผลักดันอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก