'วชิรพยาบาล' แจงสื่อออนไลน์แชร์ข่าวไม่มีหน้ากากอนามัยเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน


เพิ่มเพื่อน    

5 มี.ค.63 - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ออกประกาศฉบับที่ 6 เรื่องชี้แจงข่าวออนไลน์ "วิกฤต! รพ.วชิรฯ ติดประกาศ ห้องผ่าตัดไม่มีหน้ากากอนามัย" โดยมีเนื้อหาระบุว่าตามที่มีสื่อออนไลน์ลงข่าวว่า “วิกฤต! รพ.วชิรฯติดประกาศ ห้องผ่าตัดไม่มีหน้ากากอนามัยให้บุคลากร วอนนำมาเอง และอ้างถึงป้ายบริเวณหน้าห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ติดป้ายไว้ว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 OR ไม่มี Surgical Mask (หน้ากากทางการแพทย์)ให้ทุกคนต้องนำหน้ากากผ้าส่วนตัวที่ได้รับแจกมาเอง ยกเว้นการผ่าตัดรายติดเชื้อ airborne ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเวลานี้”

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอย่างมาก ทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจง ดังนี้
1) ผู้บริหารทุกระดับ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนเป็นอย่างมาก และขอยืนยันว่า ปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังมีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานอย่างเพียงพอ ประมาณ 2 เดือน แต่ขอความร่วมมือให้ใช้อย่างเหมาะสม

2) สัปดาห์ที่ผ่านมามีการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า และความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความขาดแคลนและยากลำบากในการจัดซื้อให้เพียงพอในอนาคต ทางโรงพยาบาลจึงได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากการวางหน้ากากอนามัยไว้ที่หน่วยงานให้หยิบใช้ได้ตามอัธยาศัย มาเป็นการแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นรายคน นำไปปฎิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ และหากมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง สามารถเบิกใช้เพิ่มเติมที่หน่วยงานได้

3) เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน ทางโรงพยาบาลได้มีการสั่งตัดหน้ากากอนามัยแบบผ้าชนิดที่สามารถสอดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นใส้กรองชั้นในให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่ำใช้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้รับความกรุณาจากทางกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (Uhos-Net) เป็นตัวแทนในการประสานงานการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในเป็นที่เรียบร้อยในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมในเร็ววัน
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"