นายกรัฐมนตรีมอบ รมว พลังงานเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


เพิ่มเพื่อน    

 

เวลา 8.20 นาที นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)   โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน,ผู้บริหารบริษัท ปตท  จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และแขกผู้มี้กียติร่วมในพิธี โดย   นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่า ไทยออยล์  ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่บุกเบิกการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นเพียง 35.000 บาร์เรลต่อวันในปีพุทธศักราช 2504 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 58 ปี

 

 

ไทยออยล์ได้ขยายกำลังการกลั่นและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาเป็นระยะๆ รวมทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล เป็นตัน จนทำให้ปัจุบันไทยออยล์เป็นโรกลั่นน้ำมันปีโตรเลียมที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในภูมิภาค และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบสูงที่สุดในประเทศไทยที่ 275,000 บาร์เรลต่อวันไทยออยล์ไดริเริ่มโครงการพลังงานสะอาด หรือ Clean Fuel Project ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เพิ่มคุณค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรงกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก และสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่ธุรกิจปีโตรเคมีในอนาคต โดยโครงการฯ มีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งจะทำให้ไทยออยล์มีกำลังการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน

 

โครงการพลังงานสะอาด ถือเป็นหนึ่งในโครงกาลงทุนที่สำคัญของภาคเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก หรือ EECด้วยเม็ดงินลงทุนกว่า 160,000 ล้านบาท โครงการพลังงานสะอาดจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง  ทางด้านพลังงาน และสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของประชาคม   เศรษฐกิจอาเซียน ในระยะยาวอีกด้วย


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'