'อดีตผู้พิพากษา'แนะนำระบบทดสอบทัศนคติใช้สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาป้องกันเหตุรุนแรง


เพิ่มเพื่อน    

8 มี.ค.63-นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า กรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ใช้อาวุธปืนยิงตนเองเสียชีวิต หลังจากที่เคยกระทำมาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 แต่ไม่ถึงอันตรายแก่ชีวิต .....ผมขอแสดงความเสียใจแก่บุคคลในครอบครัวของนายคณากรอย่างจริงใจครับ 

นายชูชาติ ระบุว่า ถ้าศาลยุติธรรมต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้หรือการกระทำอื่นๆ ที่ไม่ถูกไม่ควรในการดำรงชีวิตของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมเกิดขึ้นอีก .....คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมควรต้องพิจารณาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องนำระบบการทดสอบทัศนคติ (Attitude Test) มาใช้ทดสอบผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกประเภท 

"ผู้ที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี คงจำคดีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งใช้อาวุธปินยิงคนรักที่เป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยกันตายแล้วยังใช้มีดแล่เนื้อใส่ขักโครกในห้องที่ตนเองพักอาศัยอยู่ซึ่งเป็นการกระทำที่คนที่มีจิตใจปกติไม่อาจกระทำได้....มีผู้เล่าให้ฟังว่านักศึกษาแพทย์คนนี้ไปสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ที่ฝ่ายหญิงศึกษาอยู่ แต่ไม่ผ่านวิชาการทดสอบทัศนคติ จึงไปสอบเข้าเรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่มีการทดสอบวิชานี้และสอบได้"

 อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ระบุว่า สังคมไทยและผู้มีอรรถคดีขึ้นสู่ศาลต้องการผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นบุคคลที่มีสภาพจิตใจปกติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติทั้ง ๔ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ ทั้งต้องมีเมตตาธรรม ....ถ้าศาลยุติธรรมต้องการผู้พิพากษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ยากที่จะขอให้นักจิตวิตยาและจิตแพทย์ช่วยออกข้อสอบที่จะใช้ในการทดสอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ถ้าผู้สมัครสอบคนใดไม่ผ่านการทดสอบย่อมไม่มีสิทธิสอบวิชากฎหมายและอื่นๆ 

"สำหรับวิชากฎหมายก็ไม่ต้องออกข้อสอบให้ยากจนกรรมการออกข้อสอบยังสอบไม่ผ่านเลย เพราะตามความเป็นจริงในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นข้อเท็จจริงว่าจะเชื่อพยานคู่ความฝ่ายใดสำคัญที่สุด ข้อกฎหมายสามารถศึกษาหรือเปิดตัวบทหรือตำราได้ .....คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องรีบสร้างผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เป็นผู้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงตัดสินคดีให้เสร็จๆ ไปโดยไม่สนใจว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร"


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"