ลุ้นพลิกโฉมการรับน้อง!ศาลปกครองพิจารณาครั้งแรกคดีมหา’ลัยลงดาบรุ่นพี่จัดกิจกรรม


เพิ่มเพื่อน    

8 มี.ค.2563 -  ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมจำนวน 4 สำนวนคดี ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง

ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 9 ก.ย.2562 ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ออกจากสถานศึกษา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจัดกิจกรรมรับน้องด้วยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยกระทำการทารุณแก่เนื้อตัวร่างกายของนักศึกษารุ่นน้องและขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งตามหนังสือ ลว.29 ต.ค.2562 ให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"