ลุ้นพลิกโฉมการรับน้อง!ศาลปกครองพิจารณาครั้งแรกคดีมหา’ลัยลงดาบรุ่นพี่จัดกิจกรรม


เพิ่มเพื่อน    

8 มี.ค.2563 -  ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมจำนวน 4 สำนวนคดี ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง

ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลว. 9 ก.ย.2562 ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้ออกจากสถานศึกษา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีจัดกิจกรรมรับน้องด้วยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยกระทำการทารุณแก่เนื้อตัวร่างกายของนักศึกษารุ่นน้องและขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งตามหนังสือ ลว.29 ต.ค.2562 ให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"