“ณัฏฐพล” กระตุ้นนศ.อาชีวะภูมิใจตัวเอง ถึงยุคเลิกตีกัน


เพิ่มเพื่อน    


9มี.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีปัญหานักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ว่า เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ตนให้ความสำคัญและได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้นอยากให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะทุกคนได้คิดใหม่ทำใหม่ และตระหนักว่าการมาเรียนอาชีวศึกษาคือความภูมิใจอย่างหนึ่ง เพราะการเรียนสายอาชีพจะเป็นผู้นำหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเองจะมีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทแบบเด็ดขาดด้วย เนื่องจากผู้บริหารและครูในวิทยาลัยจะเข้าใจและรู้ข้อมูลเด็กมากที่สุด ซึ่งวิทยาลัยจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เข้ามาสู่กฎระเบียบได้

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สอศ.ได้ยกระดับการเรียการสอนอาชีวศึกษาทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การทำความร่วมมือกับสถานประกอบการและบริษัทเอกชน เพื่อสร้างจุดสนใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจดีว่าปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายใน 1-2 วัน แต่หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ว่ามาเรียนอาชีวศึกษาเมื่อจบแล้วจะมีงานทำ เรียนหลักสูตรแบบไหนจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"