อย. เปิดทางด่วน" Fast Track" ขออนุญาตผลิต-นำเข้าหน้ากากอนามัย รู้ผลใน 1วัน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

11มี.ค.63-นพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะนำเข้าหน้ากากอนามัย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผู้ประกอบการรายใดที่มีความประสงค์จะนำเข้าหรือผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์             ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเชื้อโรคเท่านั้น จำเป็นจะต้องมาติดต่อ         ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าจาก อย. ก่อน โดย อย. ได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นลำดับแรก (First priority) เพื่อบรรเทาและตอบสนองความต้องการหน้ากากอนามัยภายในประเทศไทย โดยได้จัดให้มีระบบ fast track ในการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยกรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หากยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการขายหน้ากากอนามัยนั้นในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเอกสารแสดงรายละเอียดของหน้ากากอนามัยนั้น เช่น ฉลากสินค้า ลักษณะของหน้ากากอนามัย วัตถุประสงค์การใช้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย. ได้จัดให้มีระบบ fast track ทั้งการตรวจเอกสารรวมไปถึงการตรวจสถานที่ผลิตอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าหรือผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์” รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย

 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"