อย.โขว์ตัวเลขส่ง "หน้ากากอนามัย "ถึงมือรพ.ทุกเขตสุขภาพแล้ว และมีสต็อกคงคลังอีก 1เดือน


เพิ่มเพื่อน    


12มี.ค.63-นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรค             โควิด-19 ที่เกิดการระบาดขึ้นในประเทศต่าง ๆ นั้น ทำให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นที่ต้องการของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรกที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ Surgical Mask จากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 400,000 ชิ้น/วัน เพื่อจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในภูมิภาค โดยจัดสรรให้เขตสุขภาพละ 30,000 ชิ้น/วัน ซึ่งผู้ตรวจราชการสาธารณสุขประจำเขตสุขภาพเป็นผู้จัดสรรให้โรงพยาบาลในเขตตามความจำเป็น โดยให้ทุกโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพมีจำนวนหน้ากากอนามัยคงคลังเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจำนวนในการจัดสรรและจัดส่งหน้ากากอนามัย ช่วงระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2563 มีดังนี้

 


 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"