'วัชรพล' เคารพมติศาลฎีกา ให้ฟ้องกลับ ป.ป.ช.ได้


เพิ่มเพื่อน    

13 มี.ค.63 - พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เห็นว่า ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 (2) โดยยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้น ว่า ทราบจากข่าวแล้ว แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างเป็นทางการ คงต้องรอให้เห็นรายละเอียดครบถ้วนเสียก่อน โดยสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกัน เพื่อดูข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง เนื่องจากกรณีนี้เป็นคำวินิจฉัยมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า เบื้องต้นมีการหารือกันกับกรรมการ ป.ป.ช. อย่างไม่เป็นทางการ แค่รอดูรายละเอียด เท่าที่คุยกันทุกคนไม่ค่อยสบายใจ แต่เข้าใจว่าเป็นมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. เคารพมติดังกล่าว แต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ คงไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อดูเจตนารมณ์จากรัฐธรรมนูญปี 2540, ปี 2550 จนถึงปี 2560 มีการออกแบบให้การฟ้องกรรมการ ป.ป.ช. ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภา ทำให้ยากขึ้น เพราะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้วินิจฉัยคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง หรือผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ดังนั้นการปล่อยให้ฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ง่าย ๆ อาจทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ต้องทำอะไร เป็นจำเลยกันหมด

“ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกฟ้องอยู่ตลอดเวลาในศาลปกครอง เนื่องจากการชี้มูลความผิดทางวินัย แต่ในส่วนของศาลอาญานั้น รัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าให้ยากหน่อย แต่เมื่อเป็นอย่างนี้ ก็เคารพมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แต่พวกเรามีข้อห่วงใย คือไม่เห็นด้วย แต่เคารพมติ และพร้อมดำเนินการตามที่ศาลวินิจฉัย ต่อไปการทำคดีคงต้องทำด้วยความระมัดระวัง อาจเป็นภาระหน่อยในการทำงาน อาจทำให้ยุ่งยากขึ้นหน่อย แต่ต้องทำ เพราะถ้ามีการฟ้องเราได้หมด ปี ๆ หนึ่งคงไม่ต้องทำอะไรกันเลย ใครก็ไม่อยากมาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ถูกฟ้องทุกเรื่อง” พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า คำวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าว จะส่งผลกระทบในการทำงานของ ป.ป.ช. ต่อไปหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า น่าจะมีบ้าง ต้องดูว่าเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไร มีเหตุผลใด ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตีความอย่างนี้ มีผลกระทบกับเราแน่นอน โอกาสถูกฟ้องมีมากขึ้น การทำงานต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น งานของ ป.ป.ช. เป็นงานที่กระทบกับคนอยู่แล้ว ถ้ามีการฟ้องเรา อาจเสียกำลังใจในการทำงานเหมือนกัน.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"