สมอ. เข้มจับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มอก.กว่า 11 ล.


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.2563 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคลังสินค้าและโรงงานผลิต ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และชลบุรี หลังพบเบาะแสว่ามีการนำเข้าและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ และไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกว่า 6,800 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 11 ล้านบาท โดยแห่งที่ 1 เป็นคลังเก็บสินค้าย่านนิคมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับหลอดแอลอีดี ที่นำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 300 ชิ้น มูลค่ากว่า 112,000 บาท ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แห่งที่ 2 คลังสินค้าย่านประเวศ กรุงเทพฯ ตรวจพบโคมไฟ ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตแต่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ชื่อผู้รับใบอนุญาตและฉลาก และบางส่วนนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 143 ชิ้น และอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด จำนวน 697 ชิ้น ที่นำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มูลค่า 568,000 บาท โดยโทษสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และโทษสำหรับผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แห่งที่ 3 โรงงานผลิตโทรทัศน์ ย่านบางปู สมุทรปราการ พบมีการผลิตโทรทัศน์จอแก้ว  จำนวน 1,819 เครื่อง และโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน 3,848 เครื่อง โดยไม่ได้รับใบอนุญาต มูลค่า 10,599,000 บาท ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการนำจอภาพเก่า มาใช้ประกอบการผลิต ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจอภาพเก่าถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ทั้งนี้ สมอ. ส่งเรื่องต่อให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การทำหรือนำเข้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน สำหรับสินค้าที่ สมอ. ตรวจจับในครั้งนี้ได้ดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมด และ สมอ.มีแผนที่จะลงตรวจเข้มในทุกพื้นที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณี จึงขอเตือนผู้ประกอบการอย่ากระทำผิดโดยเด็ดขาด”นายวันชัย กล่าว