มติครม.ปิดสถานบันเทิงในพื้นที่กทม.-ปริมณฑล 18-31 มี.ค.


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.63- นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม.วันนี้ (17 มี.ค.63) มีมติเข้มข้น ป้องกัน โควิด19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่ม 18-31 มี.ค.63  ปิดผับบาร์ อาบอบนวด โรงหนัง ร้านนวด สถานบันเทิง

นายกฯยืนยันการเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ในปีนี้ออกไป เพื่อลดการแพร่ระบาดจาก กทม.ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมจะมีการนำเสนอมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการเลื่อนตั๋วเดินทางของประชาชน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจร่วมกัน

ครม.ให้ความเห็นชอบทั้งหมด 6 ด้าน คือ การสาธารณสุข เวชภัณฑ์ป้องกัน การร้องเรียนและชี้แจงให้ข้อมูล การต่างประเทศ มาตรการป้องกัน และการเยียวยา โดยด้านการสาธารณสุขยังไม่มีการการปิดเมืองหรือปิดประเทศ การห้ามเข้าออกโดยสมบูรณ์ แต่เพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย ชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศเสี่ยงที่ได้มีการประกาศแล้ว 4 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ จะยังคงต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง รวมทั้งต้องมีการทำประกันชีวิตและยินยอมให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามตัวด้วย โดยใช้มาตรการเดียวกันทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ห้ามข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางในประเทศ เขตต่อเนื่องที่มีการติดต่อของโรค พัฒนาการกักกันผู้ที่เข้าข่ายรวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่ ชุดป้องกัน เครื่องมือ เวชภัณฑ์ โดยมีการจัดซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศแล้ว แนะนำให้ประชาชนชะลอการเดินทางกลับประเทศ เร่งผลิตเวชกรรมป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผ้า เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการปลดล็อคเพื่อให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยจะสำรวจอุปกรณ์ป้องกันเพื่อให้จัดหาให้กับประชาชนได้เพียงพอรวมทั้งเร่งผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เมื่อเข้าที่ชุมชน นำหน้ากากอนามัยที่ยึดได้มาใช้ พร้อมตรวจสอบการกักตุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนการระบายสินค้า


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"