กกต.ยกคำร้อง 3 ผู้สมัคร ส.ส.เสรีรวมไทย ปมถือหุ้นสื่อ


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค. 63 - ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ที่ 24/2563 เรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.ได้รับคำร้อง ว่า น.ส.ปิณญาดา ตันติมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 8 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายชูเดช พันทวี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 11 กทม.พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) นายคมกฤษณ์ จ่าทองคำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1อุตรดิตถ์ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 3) น.ส.ฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พระนครศรีอยุธยา พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 4) นายมหวรรณ กะวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 1 เชียงใหม่ พรรคเสรีรวมไทย (ผู้ถูกร้องที่ 5) และนายภาณุพล จอมศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 2 พะเยา พรรคเสรีรวมไทย​ (ผู้ถูกร้องที่​ 6) ได้มีการกระทำอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 42(3) โดยผู้ถูกร้องที่ 1- 6 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

โดย กกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า กรณีผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน 2 แห่ง แต่จากการตรวจสอบรายการในหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนที่เป็นห้างหุ้นส่วนร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 1273/3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพนิติบุคคล ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 จึงไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงมีคำสั่งยกคำร้องในส่วนของผู้ถูกร้องที่ 4,5,6 ในส่วนผู้ถูกร้องที่ 1,2,3 ให้รอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"