“อุบลราชธานี”เมืองดอกบัวงาม


เพิ่มเพื่อน    

 เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้ยินชื่อของ “ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม” ที่มักได้รับการกล่าวถึงในการรายงานเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า ขณะที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เป็นเรื่องของพระอาทิตย์ตก

                “ผาชะนะได” ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าดงนาทาม เขตอุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 450 เมตร ส่วนของหน้าผาตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นคำนวณเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย ซึ่งหลายคนอยากจะได้มาเห็นกับตาตัวเองสักครั้ง

                จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ อยู่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีรูปลักษณ์และเรื่องราวน่าสนใจ ทั้งแก่งหิน หน้าผา ผืนป่า น้ำตก รวมทั้งเป็นเมืองทางศาสนา ด้วยว่ามีครูบาอาจารย์ทางสายกรรมฐานซึ่งเป็นนักปฏิบัติอันเลื่องชื่อและเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขณะที่วัดวาอารามแต่ละแห่งสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการ

                ในเชิงประเพณีวัฒนธรรม อุบลราชธานีเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่มีการสร้างสรรค์งานแกะสลักบนแท่งเทียน มีงานทอผ้า อย่างผ้าลายกาบบัว ที่โด่งดังระดับโลก

                ขณะที่อาหารการกิน มีหลากรูปแบบ ทั้งอาหารถิ่นอย่างหมูยออุบล ไข่กระทะ หรือร้านกาแฟทันสมัย

                การเดินทางไปอุบลราชธานีก็มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ หรือการเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งมีสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ รีสอร์ต หรือที่พักแนวโมเดิร์นแบบเก๋ไก๋ไว้คอยรองรับผู้มาเยือน

                สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่น่าสนใจมีหลายแห่งดังนี้ 

                “ผาชะนะได” อำเภอโขงเจียม ซึ่งนอกจากจะมองเห็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ยามเช้าเป็นจุดแรกของประเทศไทยแล้ว จากจุดที่ยืนอยู่มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ถ้ามาในช่วงฤดูหนาวจะได้ชมความงดงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง

                ใกล้ๆ กันคือ “ผาแต้ม” ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าผา มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวทั้งหมดประมาณ 1,600 เมตร แบ่งออกเป็น 4 จุด คืออยู่ที่ ผาขาม ผาแต้ม ผาหมอนน้อย และผาหมอน ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ มีทั้งภาพคน สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต ฯลฯ ซึ่งบอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

“สามพันโบก” หรือ “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทยและลาว เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ความงดงามอลังการของสามพันโบก ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่จนสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ได้เหมือนภาพศิลปะ ไฮไลต์ก็คือการได้ไปถ่ายภาพโบกที่มีชื่อว่า มิกกี้เม้าส์ ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์แม่น้ำโขง และรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน เช่น ลาบปลา ต้มปลา ที่ร้านอาหารบริเวณสามพันโบก

“แม่น้ำสองสี” ที่โขงเจียม เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน มีความแตกต่างระหว่างสีของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่เรียกกันว่า โขงสีปูน มูลสีครามมีจุดชมแม่น้ำสองสีอยู่ริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และที่หมู่บ้านห้วยหมาก และสามารถนั่งเรือไปชมทัศนียภาพริมฝั่งโขงได้อีกด้วย

สำหรับคนชอบป่า “อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย” ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก ป่าจึงมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากๆ ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย โดยมีไฮไลต์ที่ “น้ำตกห้วยหลวง” หรือ “น้ำตกบักเตว” อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร สวยงามอลังการมาก

ถ้าเป็นวัด แนะนำ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือที่เรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ หรือเขาไกรลาศ มาไว้ที่นี่ บริเวณยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีทอง จุดเด่นของวัดคือการได้มาชมจิตรกรรมบนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน เป็นภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่แสนงดงาม

“วัดทุ่งศรีเมือง” ตั้งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย เริ่มต้นกันด้วย หอไตรกลางน้ำเป็นหอพระไตรปิฎกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า นั่นคือตัวอาคารเป็นแบบเรือนไทยภาคกลางลักษณะเรือนยกพื้นสูง ผนังเป็นแป้นฝาไม้แบบเรียบ ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทอง บริเวณหลังคาเป็นทรงจั่วศิลปะไทยผสมพม่า คล้ายสถาปัตยกรรมแบบเชียงรุ้ง มีช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้งและหางหงส์ ส่วนบนของหลังคาเป็นแบบ 2 ชั้น ส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันทั้ง 2 ด้านนั้นเป็นศิลปะแบบลาว บริเวณเรือนฝาปะกนด้านล่างมีลวดลายแกะสลักเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆ ส่วนคันทวยหรือไม้ค้ำยันหลังคาสลักเป็นรูปเทพนมที่บริเวณด้านหน้าประตู นอกนั้นเป็นรูปพญานาคโดยรอบ

ยังมีวัดของครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่สำคัญ คือ "วัดหนองป่าพง" ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหรือการมาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสายปฏิบัติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 โดยพระโพธิญาณเถร หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นสถานที่ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจพุทธศาสนาเดินทางมาเยือนปีละจำนวนมาก

“วัดสระประสานสุข” หรือวัดบ้านนาเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสจำนวนมาก ด้วยบารมีของหลวงปู่บุญซึ่งเคร่งครัดในพระวินัยตามสายพระธรรมยุตรวมทั้งมีสถาปัตยกรรมสวยงาม มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิก ทำให้มีคนเดินทางมาชมและมาทำบุญจำนวนมาก

“วัดถ้ำคูหาสวรรค์” จุดเด่นของวัดนี้คือมี พระเจดีย์ยอดสีทอง ชื่อว่าพระธรรม เจดีย์ศรีไตรภูมิ โดยมียอดเจดีย์ใหญ่ 1 ยอด ตรงกลางล้อมรอบด้วยยอดเล็กๆ อีก 8 ยอดที่มีความสวยงามมาก

ตั้งอยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ติดแม่น้ำโขง บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่ง ใครที่ไปเที่ยวอุบลฯ แล้วมีโปรแกรมที่จะไปผาแต้ม มักไม่ยอมพลาดวัดนี้  บริเวณด้านในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งมรณภาพแล้วแต่สังขารไม่เน่าเปื่อย แต่ละวันมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาแวะกราบนมัสการจากทั่วสารทิศ

“วัดมหาวนาราม” หมายถึง “วัดป่าใหญ่” เดิมชาวอุบลเรียกวัดนี้ว่า “วัดป่าหลวง” ซึ่งหลวงในภาษาอีสานและเหนือก็หมายถึง ใหญ่ นั่นเอง ถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา ที่ตัวพระอุโบสถไม่สูงมาก มีหลังคาจั่วหลายชั้น ตั้งอยู่กลางเมืองบริเวณ ถนนหลวง ตำบลในเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีวัดอื่นๆ อีกหลายวัดตั้งเรียงรายตั้งอยู่ติดกัน วัดนี้ยังมีคนในพื้นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วัดพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ตามชื่อพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์

เดินสายท่องเที่ยวและทำบุญกันมาหลายจุดแล้ว เมื่อมาอุบลราชธานี ไม่ควรพลาดอาหารประจำถิ่นที่หารับประทานได้ง่ายๆ เช่น ในตัวเมืองอุบลฯ มีอาหารเช้ารสเลิศคือ ไข่กระทะ หมูยอ และกวยจั๊บญวน หาชิมได้จากร้านทั่วไปและร้านยอดนิยมอย่าง “สามชัยกาแฟ (ข้างจวนผู้ว่าฯ)” หรือ “99 ก๋วยจั๊บรสแซบ”     ส่วนคออาหารอีสานขนานแท้มาแล้วรับรองไม่ผิดหวังกับส้มตำรสแซบนัวให้ชิมกัน เช่น  “ร้านส้มตำ ทบ.” ส่วนร้านอื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่มาถิ่นนี้แล้วต้องสั่งแนว ตำปู ตำลาว ตำซั่ว ตำสายบัว ตำโคราช ตำป่า ตำแตง พร้อมปลาเผา ปีกไก่ทอด หมูทอด

ส่วนของฝากเมืองจากเมืองอุบลราชธานี มีทั้งหมวดอาหารอย่างหมูยอ หรือเส้นกวยจั๊บเมืองอุบลมีหลายแบรนด์ ทุกร้านรับประกันคุณภาพสินค้าไม่ใส่สารกันบูด กินแล้วสบายใจ เช่น ร้านหมูยอกิมลั้ง หมูยอ ณ อุบล หรือร้านดาวทอง ร้านหมูยอตองหนึ่ง ฯลฯ เป็นต้น คนชอบผักแหนมเนืองเมืองนี้ขึ้นชื่อเช่นกัน ส่วนของที่ระลึกประเภทผ้า ผ้ากาบบัวที่โด่งดังระดับโลก เลือกเป็นของขวัญของฝาก รับประกันคนรับปลื้มใจสุดๆ

ผู้สนใจ หากมีโอกาสเดินสายไปถึงถิ่นเมืองดอกบัวงาม นามอุบลราชธานีแล้ว ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (รับผิดชอบในพื้นที่อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร) โทร. 0-4524-3770 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook :Tat Ubonratchathani

สรณะ รายงาน 

แกลลอรี่


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"