ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันลง 50 สต./ล. เว้น E85 เพิ่ม 25 สต./ล.


เพิ่มเพื่อน    


23 มี.ค. 2563 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 25 สตางค์/ลิตร และดีเซล B20 ปรับลดลง 25 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. 


ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 26.86 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 19.45 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 19.18 บาท/ลิตร E20 ราคา 16.44 บาท/ลิตร E85 ราคา 15.54 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 21.29 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 25.14 บาท/ลิตร  B10 ราคา 18.29 บาท/ลิตร B20 ราคา 18.04 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"