'ชวลิต'จี้'ประยุทธ์'ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วต้องล่าไอ้โม่งงาบหน้ากากอนามัยให้ได้!


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.2563 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า มาตรการที่อยากเห็นในทางปฏิบัติ คือ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างระบบให้เห็นภาพรวมชัดเจนว่า รัฐได้เตรียมโรงพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลสนามเมื่อมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สำรวจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมที่จะระดมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรัฐบาลสามารถออกคำสั่งให้มาร่วมปฏิบัติงานได้ทันที ประการสำคัญ การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวของแพทย์ พยาบาล ต้องพร้อมในสต๊อกอย่างพอเพียง รวมทั้งจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างระบบความปลอดภัยแก่ประชาชนในภาพรวม ให้ประชาชนมั่นใจ ด้วยการสแกนทั้งประเทศ โดยนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าQuarantine (กักกัน) ให้เร็วที่สุด เชื้อใหม่จากต่างประเทศ ต้องไม่เข้าประเทศไทยเพิ่ม ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐาน

นายชวลิตกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวแม้จะเคยเสนอโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ขอได้โปรดอย่าคิดแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย เพราะในยามนี้ อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติ ต้องบูรณาการ ร่วมมือกันทุกฝ่าย ในสถานการณ์ฉุกเฉินจนนำไปสู่การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถ้ารัฐบาลไม่สามารถลากคอผู้ที่ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน หาซื้อยาก และราคาแพง ถือว่ารัฐบาลไม่มีฝีมือ ไม่มีความจริงใจ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ รัฐบาลต้องจัดการอย่างจริงจังกับคนที่ประพฤติชั่ว หากินบนความเดือดร้อน บนความเป็น ความตายของประชาชน และแพทย์ พยาบาล และรัฐบาลต้องหาหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายแก่ประชาชนในราคา 2.50 บาท ตามราคาควบคุม ถ้าขายตามราคาควบคุมไม่ได้ แล้วกำหนดราคาควบคุมทำไม คิดต้นทุนการผลิตอย่างไร หรือถ้าจำเป็นต้องปรับราคาควบคุมใหม่ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลต้องจ่ายส่วนที่เกินจากราคาควบคุมเดิม

 “งานที่ต้องเดินควบคู่กันไปคือ หาคนที่ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาแพงมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ เมื่อใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ต้องจริงจัง อย่าเพียงจับแต่ปลาซิว ปลาสร้อย ดังเช่นที่ผ่านมา ถ้าระบบชัดเจน ความมั่นใจของประชาชนก็จะตามมา ขอให้กำลังใจทุกภาคส่วนครับ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ที่ทำงานหนักเพื่อพวกเรา จะร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยมีวินัย เคร่งครัดในวินัย โดยเริ่มที่ครอบครัวเราก่อน อยู่บ้าน ไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”นายชวลิตกล่าว
 


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?