เปิดข้อเสนอทางเศรษฐกิจ'เพื่อไทย' เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

     สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง คงจะทะลุ 1,000 คนในไม่ช้า ยอดผู้เสียชีวิต 4 คน รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมาตรการเข้ม ใช้ยาแรงในการรับมือ ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมกับมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
    ยามเกิดภัยวิกฤติ ได้เห็นน้ำใจ ความสามัคคีคนไทย หยิบยื่นน้ำใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือน กลุ่มแรงงาน คนรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบ เจ้าของหอพักบางที่ลดค่าเช่าให้ เจ้าของโรงแรมบางแห่งเสนอตัวยินดีปิดโรงแรมให้เป็นศูนย์พักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด ร้านอาหารบางที่ให้คนมีรายได้น้อยกินฟรี เจ้าของสำนักงานหลายสถานที่ แม้เจอภาวะวิกฤติ ยังคงสถานะพนักงานจ่ายเงินเดือนตามปกติ คงสวัสดิการทุกอย่าง
    ฝั่งการเมือง ตอนนี้ไม่มีพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน วางไมค์ งดใช้วาทกรรมโจมตีกันชั่วคราว ส.ส.บางคนพอมีกำลัง แจกจ่ายหน้ากากอนามัย แนะนำวิธีทำหน้ากากผ้า แจกแอลกออฮอล์ล้างมือ นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้บ้านเรือน อาคารที่ทำงานประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมกับหันมาเสนอแนะ หนทางแก้ปัญหา ไวรัสโควิด-19
    พรรคเพื่อไทย คณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีทั้งแกนนำพรรค ส.ส. อดีต ส.ส. บุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน และอดีต ประชุมระดมสมอง เสนอหนทางไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้ เสนอแนวทางช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องกลายเป็นคนตกงาน แรงงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด-19 เอาไว้อย่างน่าสนใจ
    1.มาตรการสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องถูกเลิกจ้าง คนตกงาน ถูกพักงาน 1.1 สำหรับคนที่ต้องออกจากงาน ตกงาน หรือพักงาน เพราะผลกระทบจาก Covid-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน หากมีงานทำก่อน ก็ยกเลิกการอุดหนุนเบี้ยยังชีพนี้ 1.2 พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกประเภทให้ประชาชน ทั้งหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนมอเตอร์ไซค์ ผ่อนรถยนต์ ผ่อนเครื่องมือทำการเกษตร หรือผ่อนเครื่องมือทำมาหากิน เช่น คอมพิวเตอร์ ที่เป็นหนี้มาก่อน ไม่ใช่หนี้ใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 1.3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ประชาชนทุกประเภท 1.4 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังต้องถูกกักตัว 14 วัน ต้องจ่ายชดเชยรายได้ให้คนละ 5,000 บาท 1.5 ช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้ผู้มีรายได้น้อย ใช้ไม่เกิน 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 1.6 สำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ และพนักงานที่ต้องทำงานจากบ้านให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งให้เอกชนช่วยสนับสนุนบางส่วน 1.7 ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดเก็บค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กอย่างน้อย 3 เดือน โดยลดภาษีให้ผู้ประกอบการ
    2.มาตรการสำหรับภาคธุรกิจ ต้องเร่งช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มผู้ผลิต ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร รับจัดอีเวนต์  สปา ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 2.1 พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือนก่อนในเบื้องต้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป 2.2 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธุรกิจเล็ก กลางที่ได้รับผลกระทบ ให้เหลือ 3% พร้อมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เอกชนพอที่จะยืนอยู่ได้ ในสภาวะเช่นนี้ 2.3 ให้ soft Loan สินเชื่อเพื่อต่อชีวิตธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ย 1%  เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อ และค้ำประกันเงินกู้ให้ธนาคารพาณิชย์ 2.4 ให้เงินอุดหนุนนายจ้าง ไม่ให้เลิกจ้างพนักงาน โดยช่วยสนับสนุนค่าจ้างพนักงานบางส่วน 2.5 ลดราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลก โดยเฉพาะให้ยกเลิกการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อลดต้นทุนการผลิต 2.6 เลื่อนการจ่ายภาษีนิติบุคคลออกไปอีกหกเดือน สำหรับธุรกิจ SMEs และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
    3.มาตรการสำหรับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และกำลังมีปัญหาผลกระทบจาก Covid  โดย 3.1 พักชําระหนี้เกษตรกรทุกชนิด 6 เดือน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น อาจขยายเวลาเพิ่มขึ้น 3.2 เร่งจ่ายชดเชยค่าภัยแล้ง ไร่ละ 2,500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยให้ขั้นต่ำรายละ 25,000 บาท  3.3 จัดสรรเงิน SML 500,000-800,000-1,000,000 บาท ให้หมู่บ้านนำไปพัฒนาแหล่งน้ำ ถนน ในหมู่บ้าน โดยให้ใช้แรงงานในพื้นที่เท่านั้น
    บางข้อเสนอ ตรงใจกับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลนำไปประยุกต์ ปรับใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน
    ไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าฝ่ายไหนได้รับผลกระทบไปทุกคน บางคนเปรียบภาวะไวรัสครั้งนี้เหมือนสงคราม ก็ไม่ปาน นาทีนี้ ทุกฝ่ายพร้อมในสามัคคี บ้างเสนอแนะข้อคิดเห็น บ้างลงมือปฏิบัติ บ้างหยิบยื่นน้ำใจตามกำลังพอจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
    ไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ไม่แยกสี ไม่เลือกข้าง ไม่แบ่งฝ่าย ศึกนี้แม้จะสร้างความยากลำบากให้เราบ้าง แต่ก็มองไม่เห็นทางแพ้เลย อดใจรออีกนิด เราจะก้าวผ่าน ‘ชนะ’ ไปด้วยกัน. 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"