โฆษก ตร.ยันไม่มีการจับปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย เน้นตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง


เพิ่มเพื่อน    

26 มี.ค.63 - ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และโฆษก ตร.ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีนโยบายการจับปรับประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย แต่จะเน้นตรวจคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชน เช่น การตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หรือการเว้นระยะห่างในการนั่งหรือยืน เป็นต้น

สำหรับกรณีการจับกุมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการดำเนินการกับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะทุกประเภท เช่น รถโดยสารสาธารณะ รถตู้โดยสาร รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ เรือโดยสาร ต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งรัด มีการป้องกันตนเองโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

โฆษก ตร.เผยอีกว่า ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ​ จุดตรวจต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ สายด่วน หมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?