เช็คด่วน พิษโควิด-19 รถไฟฯเตรียมหยุดวิ่งให้บริการสาย “เหนือ-อีสาน-ใต้” รวม 22 ขบวน ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.63-รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดจะมีความรุนแรงและกระจายไปทั่วประเทศเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยภายหลังที่ฝ่ายบริการโดยสารพิจารณาแล้ว การรถไฟฯ จึงเตรียมประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ผู้โดยสารรับคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องมีการเดินรถที่ได้ประกาศงดเดินไปแล้วนั้น ให้อำนาจผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร รฟท. เป็นผู้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้สาเหตุที่การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผนวกกับจากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางในช่วง มี.ค. 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก มีจำนวนผู้โดยสารในแต่ละขบวนเฉลี่ยประมาณ 50% เนื่องจากผู้โดยสารอาจเกิดความกังวลและต้องการลดความเสี่ยจากการติดเชื้อไวรัสฯ นอกจากนี้ ในส่วนของการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เม.ย. 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารสำรองตั๋วโดยสารลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการขอยกเลิก และคืนเงินค่าตั๋วโดยสารอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากด้วย

สำหรับขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 22 ขบวนที่การรถไฟฯ เตรียมหยุดเดินรถนั้น ประกอบด้วย สายเหนือ ยกเลิก 6 ขบวน ได้แก่ ขบวน 3/4 กรุงเทพ-สวรรคโลก-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 7/8 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ), ขบวน 13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ (โดยพ่วงรถชั้นดีไปกับขบวน 51/52 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ) และขบวน 105/106 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 107/108 กรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ)

ขณะที่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเลิก 6 ขบวน ได้แก่ ขบวน 23/24 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ (โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ), ขบวน 25/26 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ(โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ), ขบวน 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ (สามารถใช้ขบวน 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ), ขบวน 145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี (สามารถใช้ขบวน 139 กรุงเทพ-อุบลราชธานี)

ในส่วนของสายใต้ ยกเลิก 10 ขบวน ได้แก่ ขบวน 31/32 กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ (โดยเพิ่มชั้นดีไปกับขบวน 37/38 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ), ขบวน 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี, ขบวน 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ, ขบวน 41/42 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ (โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 169/170 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ), ขบวน 83/84 กรุงเทพ-ตรัง-กรุงเทพ (โดยเพิ่มรถชั้นดีไปกับขบวน 167/168 กรุงเทพ-กันตัง-กรุงเทพ), ขบวน 173/174 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (โดยพ่วงรถชั้น 3 ไปกับขบวน 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ และเพิ่มจุดจอดตามการเดินรถของขบวน 173/174)


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?