'พี่ศรี'จี้นายกฯฟัน'อภิรัชต์-ราชิต'ปล่อยให้สนามมวยลุมพินีเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดในวงกว้าง


เพิ่มเพื่อน    

 

27 มี.ค.63- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี (ส่งผ่าน EMS เนื่องจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปิดทำการในช่วงสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบ ม.9 วรรคสอง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษทางจริยธรรมและวินัยผู้บริหารสนามมวยลุมพินี ที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการในการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน “มาตรการป้องกันโรคและสุขภาพ” ว่า ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็น ซึ่งข้อสั่งการดังกล่าว ถือว่าเป็นคำสั่งหรือนโยบายเร่งด่วนที่ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องน้องรับนำมายึดถือปฏิบัติโดยพลัน ตามสายงานการบังคับบัญชา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริหารสนามมวยลุมพินีไม่ได้มีการน้อมรับดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของฯพณฯ นายกรัฐมนตรีตามข้อสั่งการข้างต้นแต่อย่างใด โดยปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ได้มีโปรโมเตอร์มวยได้จัดให้มีการชกมวยไทยขึ้นในศึก “ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร” ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 2563 ณ สนามมวยลุมพินี รามอินทรา โดยมีคู่มวยมาทำการขึ้นชกทั้งสิ้น 11 คู่

หลังจากที่การชกมวยศึกใหญ่ดังกล่าวผ่านพ้นไป ปรากฎว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 กันอย่างแพร่หลายและได้กลายเป็นไฟลามทุ่มทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้าง ทั้งดารานักแสดง, พิธีกรชื่อดัง รวมถึงนักวิจารณ์มวย และคนอื่นๆ ในวงการมวยก็ติดเชื้อไปกว่า 52 คนและไม่มีทีท่าจะสิ้นสุด
 
กรณีดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า กองทัพบกในฐานะเจ้าของสถานที่ คือ สนามมวยลุมพินี โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะประธานคณะกรรมการสนามมวยลุมพินี และ พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการกองทัพบก ซึ่งเป็นนายสนามมวยลุมพินี ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างร้ายแรง สมควรที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะได้ใช้อำนาจตาม ม.11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบ ม.9 วรรคสอง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษ การกระทำที่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตามข้อสังการของ ฯพณฯ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายชองเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปในวงกว้าง ทำให้ประเทศชาติ ประชาชนเกิดความเสี่ยง และสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินไปในการป้องกันและรักษาประชาชนเป็นจำนวนมากในขณะนี้ด้วย
 
นอกจากนั้น ขอให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม (ข้อ 5.5, ข้อ 5.6, ข้อ 5.9, ข้อ 5.10, ข้อ 5.12 และข้อ 5.14) ใน “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551” อย่างร้ายแรงอีกด้วย ซึ่งตามระเบียบข้อ 7 ระบุไว้ชัดเจนว่า “การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเป็น การกระทำผิดวินัย จักต้องรับโทษหรือรับทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร หรือแบบธรรมเนียมของข้าราชการกระทรวงกลาโหมประเภทนั้น ๆ


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต