กรมรางฯออกประกาศคนใช้รถไฟฟ้าข้ามจังหวัดต้องกรอกใบสุขภาพ ต.8 คค


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.63-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการขนส่งทางราง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 กรณีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องจัดให้มีคำถามสุขภาพ(แบบ ต.8 คค)เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม รฟม.และ BEM จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค) ณ สถานีปลายทางที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และพกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบ โดยได้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้ที่บริเวณชั้นชานชาลา รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ตั้งจุดกรอกเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค) ที่สถานีสุวรรณภูมิ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยให้ความสะดวกอยู่

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีทีเอสมีเส้นทางในการให้บริการจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการ ได้หารือร่วมกับกรมราง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาวิธีการที่เหมาสมและสะดวกกับประชาชน คาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายใน 1-2 วันนี้ ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ไม่สามารถใช้จำนวนเที่ยวการเดินทางที่ซื้อหรือเติมไปก่อนหน้านี้ได้หมดในระยะเวลาที่กำหนด

ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ของบีทีเอส และกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากประวัติการเดินทางของผู้โดยสาร คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ เนื่องจากในส่วนของข้อมูลของผู้โดยสารมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว


"แดงส้ม ๓ นิ้ว" เกิดการยิงกันเองในหมู่คณะ เป็นเรื่องไม่ผิดคาดหมาย! ประหนึ่ง "อาถรรพณ์แผ่นดิน" เคยเกิดเช่นนี้มาก่อนแล้วเมื่อ ๘๘ ปีก่อนโน้น!

'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"