'โฆษกรัฐบาล' เผยประชุม ครม.นัดพิเศษ พิจารณามาตรการเร่งด่วนช่วยปชช. ระยะ 3 -4 ให้ครอบคลุม


เพิ่มเพื่อน    

2 เม.ย.63 - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม.นัดพิเศษในวันที่ 3 เม.ย. เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน และมาตรการที่ออกไปแล้วทั้งระยะที่ 1 และ 2 นายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงมาหารือร่วมกันว่าครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบ มาตรการระยะ 1 และ 2 ที่กระทรวงการคลังเสนอให้ชดเชย 5 พันบาท 3 เดือน กับผู้ได้รับผลกระทบ 3 ล้านคน

แต่ภายหลังพบว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 ประมาณ 1.6 ล้านคน และมาตรา 40 ประมาณ 3.3 ล้านคน ไม่มีสิทธิประโยชน์การว่างงาน และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือนอีก 7 หมื่นกว่าคน ก็ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์การว่างงานตรงนี้ จึงต้องมาหารือเพิ่มเติมในการประชุมครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกเกือบ 6 ล้านคน

ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้วางแผนเอาไว้ ฉะนั้นสำหรับการออกมาตรการระยะที่ 3 และ 4 จึงจัดให้มีการประชุม ครม.นัดพิเศษ เพื่อให้มีการรับฟังข้อมูลมาตรการเยียวยาจากทุกกระทรวง ให้ได้มีการหารือกันให้ครอบคลุมทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อน จะได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป

นางนฤมล กล่าวอีกว่า นอกจากที่ประชุมจะหารือถึงงบประมาณแล้ว จะได้มีการหารือรวมไปถึงแหล่งเงินสำหรับกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวว่าจะมาจากแหล่งใด มาตรการทางการเงินการคลังคืออะไร กฎหมายเปิดให้ทำได้มากน้อยแค่ไหนในการหาแหล่งเงินทุนมาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนที่มีการพูดถึงรัฐบาลอาจมีการขอออกพระราชกำหนดกู้เงินนั้น ต้องศึกษากฎหมายว่าเปิดให้ทำได้มากน้อยแค่ไหน เพราะมาตรา 140 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่าการจ่ายเงินแผ่นดิน จะทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ซึ่งงบประมาณของปี 2563 ไม่ได้กำหนดรายการนี้เอาไว้ แต่ทั้งนี้ยังมีช่องทางของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของกระทรวงการคลังที่จะนำมาหารือว่ามีช่องทางอื่นที่จะให้กู้เงินหรือไม่

นางนฤมล กล่าวว่า ส่วนการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีได้ประเมินสถานการณ์ในทุกวันตลอดการประกาศใช้ แต่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละจังหวัดได้มีการประเมินร่วมด้วยว่ามาตรการในแต่ละจังหวัดของตัวเองเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถเพิ่มมาตรการได้เลย


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"