ขนส่งฯสั่งสแกนรถสองแถวรอบกรุงให้ปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างสกัดโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

2 เม.ย.63-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยถึงปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถโดยสารขนาดเล็กเช่นรถสองแถว โดยมีการแชร์ภาพผ่าน Social Media ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสว COVID-19

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ผู้ตรวจการขนส่งฯ ลงพื้นที่จุดให้บริการของรถโดยสารเหล่านี้ ตามตะเข็บรอยต่อระหว่างจังหวัด ทั้งย่านสำโรง ร่มเกล้า ย่านฝั่งธนบุรี มีนบุรี รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่จากขนส่งในพื้นที่ 1-4 กรุงเทพฯ ลงไปกำกับเพื่อให้รถโดยสารบริการเหล่านี้ ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

"ขณะนี้ยอมรับว่าผู้ประกอบการรถสองแถวมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ให้ความร่วมมือกับมาตรการฯ ในส่วนที่เหลือซึ่งอาจไม่ได้ระวังในช่วงเวลาเร่งด่วน ก็ขอให้ผู้ประกอบการ ช่วยให้ความเข้มงวดมากขึ้น"นายจิรุตม์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ทำหนังสือลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แจ้งผู้ตรวจการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4ได้ดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรถโดยสาร หมวด 4 และวินรถจักยานยนต์สาธารณะ

ประกอบด้วย 1.ให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถดูแลทำความสะอาดรถ ทั้งราวจับ ที่นั่ง เป็นต้น , 2.ให้แนะนำผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และให้เว้นระยะที่นั่ง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรค พร้อมแจกเอกสารคำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อโรคดังกล่าว,3.ผู้ตรวจการแจกเอกสารเผยแพร่ข้อปฏิบัติในการโดยสารรถสาธารณะป้องกันเชื้อโควิด - 19 แก่ผู้โดยสารและพนักงานขับรถ

รวมถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์สาธารณะ คือ 1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้บริการ และหลีกเลี่ยงรับ-ส่งผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะโดยสารรถ, 2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดและสัมผัสบุคคลอื่นขณะขับขี่, 3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาล้างรถและ4.ทำความสะอาดมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"